2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
3. - 4. 7.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
2 - dňový webinár 3. 7. 2023 - 4. 7. 2023 140 € 168 €

2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

V druhý deň webinára orientujeme našu pozornosť na podmienky, ktoré musia byť splnené pre odpočítanie dane platiteľom DPH; definujeme základné princípy podávania daňového priznania a ozrejmíme si, ako vysporiadať daňovú povinnosť pri skončení podnikania. V závere webinára vás upozorníme na možné penále, ktoré vám hrozia v prípade porušovania zákona a povieme si aj pár praktických odporúčaní, ako sa týmto neželaným pokutám vyhnúť.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. deň (03. 07. 2023)

Registrácia zdaniteľnej osoby (§ 4 až § 7a)

Pojem dodania tovaru a miesto dodania tovaru

Pojem dodania služby a miesto dodania služby podľa všeobecného a špecifického pravidla

 • Vysvetlenie základných pojmov

  • predmet dane
  • zdaniteľná osoba
  • ekonomická činnosť
  • dodanie za protihodnotu
  • slobodné povolanie
  • majetok manželov

 • Registrácia zdaniteľnej osoby (§ 4 až § 7a)
  • sledovanie obratu a definícia tohto pojmu
  • proces registrácie tuzemskej zdaniteľnej osoby a nesplnenie si tejto povinnosti (riziká oneskorenej registrácie)
  • proces podania žiadosti (podanie žiadosti s ukážkou) – elektronická komunikácia
  • dodávanie služieb z EÚ do EÚ (napr. Google, Facebook), otázka registrácie

 • Pojem dodania tovaru a miesto dodania tovaru
  • čo sa chápe za dodanie tovaru ako napr. dodanie stavby, jej časti, bezodplatné dodanie, premiestnenie tovaru, komisionálny predaj
  • základné princípy určenia miesta dodania tovaru

 • Pojem dodania služby a miesto dodania služby podľa všeobecného a špecifického pravidla
  • čo je dodanie služby, lízing, bezplatne dodaná služba formou poskytnutia MV zamestnancovi
  • refakturácia služby verzus prechodná položka

 • Riziká nesprávneho určenia miesta dodania tovaru a služby

 • Vznik daňovej povinnosti v tuzemsku pri dodaní tovaru a služby

 

2. deň (04. 07. 2023)

 • Právo na odpočítanie dane platiteľom DPH

  • splnenie hmotnoprávnych podmienok

  • splnenie formálnych podmienok práva na odpočet DPH

 • Právo na odpočet DPH pri registrácii DPH a oneskorenej registrácii DPH

 • Povinnosť podať kontrolný výkaz a jeho obsah

 • Povinnosť podať daňové priznanie a jeho obsah (základné princípy)

 • Skončenie platiteľstva DPH a vyrovnanie daňovej povinnosti

  • na základe skončenia podnikania platiteľa

  • úmrtie a postupy dediča

  • právny nástupca a postup z pohľadu DPH

 • Zdaňovacie obdobie pre účely podania DP

 • Pokuty a penále v prípade porušovania zákona o DPH

 • Diskusia


Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška