Daňová učtáreň v končiacom období pandémie

Plnenie daňových povinností sa napriek odkladu blíži a my vám preto prinášame komplexný prehľad o aktuálnych lehotách, možnostiach odkladu, sankciách a odpustení zmeškanej lehoty, vrátení preplatkov, vykonaní inventarizácie, zmene platenia preddavkov, respektíve neplatenia preddavkov v pandémii a o ďalších daňových a účtovných činnostiach, na ktoré nesmiete v roku 2020 zabudnúť.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 3.7.2020 -ZRUŠENÉ 3.7.2020 60,00 € 72,00 €

Daňová učtáreň v končiacom období pandémie

Plnenie daňových povinností sa napriek odkladu blíži a my vám preto prinášame komplexný prehľad o aktuálnych lehotách, možnostiach odkladu, sankciách a odpustení zmeškanej lehoty, vrátení preplatkov, vykonaní inventarizácie, zmene platenia preddavkov, respektíve neplatenia preddavkov v pandémii a o ďalších daňových a účtovných činnostiach, na ktoré nesmiete v roku 2020 zabudnúť.
V rámci obsahu si vysvetlíme aj konkrétne situácie, ako napríklad, do kedy máte právo na douplatňovanie strát, ak ste podali daňové priznanie do konca marca 2020 alebo čo v prípade, že ste zameškali lehotu na darovanie 2 % z daní. Počas celého webinára budete mať navyše možnosť klásť lektorovi otázky a konzultovať tak vlastné daňové prípady.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Vidoezáznam z webinára
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Videoškolenie: Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu

Obsah webinára:
 • Lehota na podanie daňového priznania (oznámenie verzus náhradná lehota COVID- 19), splatnosť dane
   • Už podané daňové priznanie do konca marca 2020 a právo na douplatnenie strát. Opravné daňové priznanie verzus dodatočné daňové priznanie
   • Sankcie , odpustenie sankcií
 • Lehota na podanie UZ (oznámenie verzus náhradná lehota COVID - 19)
 • Započítanie daňovej licencie
 • Započítanie daňovej straty za rok 2019 a hospodárske roky. Kombinácia daňovej licencie a daňovej straty
 • Vypočítanie platenia preddavkov na daň z príjmov a možnosť zmeniť platenie preddavkov, neplatenie preddavkov v pandémii a dorovnanie po lehote na podanie DP
 • Nesplnenie si povinností (hlásenia, rôzne podania) a splnenie tejto povinnosti v náhradnej lehote – má štát právo na sankciu?
 • Vykonanie inventarizácie a zúčtovanie s tým spojené, operácie (inventarizačné rozdiely)

 • Zúčtovanie opravných položiek a rezerv – povinnosť alebo právo? Daňový dosah na základ dane (porovnanie szo zmenami pre rok 2020)

 • Precenenie majetku a záväzkov znejúcich na cudziu menu a daňový dosah
 • Darovanie 2 % daní. Zmeškali sme to?
 • Vrátenie preplatkov na dani a preplatkov na preddavkoch na daň z príjmov

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška