Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020

Novinka

Medzi často dopytované témy v prostredí účtovných jednotiek patrí inventarizácia pokladničnej hotovosti. Túto tému sme pre vás spracovali v spolupráci s finančným kontrolórom, ktorý vám ju odprezentuje prostredníctvom webinára. Tento online seminár má za účel oboznámiť vás s jednotlivými povinnosťami súvisiacimi s inventarizáciou pokladničnej hotovosti v roku 2020, a to nielen z pohľadu zákona o účtovníctve či Zákonníka práce, ale najmä z praktického hľadiska tejto problematiky.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 11.5.2020 40,00 € 48,00 €
+ -

Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020

Medzi často dopytované témy v prostredí účtovných jednotiek patrí inventarizácia pokladničnej hotovosti. Túto tému sme pre vás spracovali v spolupráci s finančným kontrolórom, ktorý vám ju odprezentuje prostredníctvom webinára. Tento online seminár má za účel oboznámiť vás s jednotlivými povinnosťami súvisiacimi s inventarizáciou pokladničnej hotovosti v roku 2020, a to nielen z pohľadu zákona o účtovníctve či Zákonníka práce, ale najmä z praktického hľadiska tejto problematiky.
Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára
 • Videoškolenie: Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona č. 10/1996 Z. z.


Súčasťou webinára sú preto aj odpovede na najčastejšie otázky účtovníkov, ktoré doposiaľ lektor zozbieral počas svojej kontrolnej praxe.

Cieľová skupina: zamestnanci účtovných jednotiek právnických osôb, združení, nadácií, verejnej správy, štátnej správy, miest a obcí, zamestnanci škôl a zariadení, kultúrnych inštitúcií, verejnoprospešných organizácií, obchodných spoločností a podobne.

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Počas webinára sa budeme podrobne rozoberať:

 • správnosť inventarizácie,
 • lehoty inventarizovania,
 • pohľad na inventarizovanie zo Zákonníka práce,
 • spracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti,
 • inventarizačné rozdiely,
 • doklady a písomnosti potrebné pre vykonanie inventarizácie pokladnice a
 • charakter hotovosti.

Upozornenie:

Podľa Zákonníka práce sa inventarizácia pokladnice vykoná:

 1. pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
 2. pri jej zániku,
 3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko a tiež
 4. pri skončení pracovného pomeru.

Webinár sa venuje pohľadu na inventarizáciu pokladničnej hotovosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Webinár dáva odpovede na otázky:

 • Kedy sa vykonáva inventarizácia pokladničnej hotovosti?
 • Aký má byť jej výstup?
 • Musí sa inventarizovať pokladnica aj pri dočasnej neschopnosti pokladníka a pri jeho zastúpení?
 • Ako správne má vyzerať inventúra a spracovanie mincovky?
 • Ako sa vykoná základná finančná kontrola?
 • Kto má povinnosť inventarizovať pokladnicu?
 • Ako účtovať prebytok alebo manko v pokladnici?
 • Musíme mať k predmetnej inventarizácii spracovanú internú smernicu?
 • Kto nám môže skontrolovať inventarizáciu pokladnice?
 • Musíme mať spracované dohody o hmotnej zodpovednosti?
 • V akých prípadoch je to povinné?

Webinár obsahuje i vzorové prípady pre účastníkov k správnemu a úplnému výkonu inventarizácie pokladničnej hotovosti v roku 2020 do praxe.


Harmonogram:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška