Mzdy pre pokročilých

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené so mzdovou agendou, ponúkame vám príležitosť rozšíriť si svoje poznatky o náročnejšie témy z pracovnoprávnej problematiky. Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúciami, s cestovnými náhradami v roku 2020, so zamestnávaním zdravotne postihnutých či s povinnosťami mzdovej účtovníčky pri ukončení roka vrátane ročného zúčtovania dane.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár 17. 7. 2020 17.7.2020 50,00 € 60,00 €
+ -

Mzdy pre pokročilých

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené so mzdovou agendou, ponúkame vám príležitosť rozšíriť si svoje poznatky o náročnejšie témy z pracovnoprávnej problematiky. Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúciami, s cestovnými náhradami v roku 2020, so zamestnávaním zdravotne postihnutých či s povinnosťami mzdovej účtovníčky pri ukončení roka vrátane ročného zúčtovania dane.
Po absolvovaní webinára budete navyše poznať možné úľavy na odvodoch, mechanizmus výpočtu zrážok, daňové tlačivá, náležitosti spojené s uplatnením daňového bonusu a ďalšie.
Súčasťou programu je prierez opatreniami prijatými v súvislosti s COVID-19 a taktiež priestor na vaše pracovnoprávne otázky týkajúce sa ako núdzového, tak aj bežného režimu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára
 • Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Obsah webinára:

Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúcií
 • Druhy zrážok a ich poradie podľa Zákonníka práce
 • Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia
 • Mechanizmus výpočtu zrážok (nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok)
Stravovanie verzus cestovné náhrady zamestnanca
 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie na pracovisku/počas služobnej cesty
 • Formy stravovania (závodné stravovanie, stravné lístky, finančné príspevky)
 • Poskytovanie príspevku na stravovanie (z nákladov zamestnávateľa, zo zisku, zo sociálneho fondu)
 • Stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách
 • Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste a ich výpočet
 • Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
 • Povinnosti zamestnávateľa so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím
 • Úľavy na odvodoch
 • Výpočet povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím
 • Náhradné plnenie
 • Výkazníctvo
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Typy dohôd a ich definícia
 • Evidencia pracovného času pri dohodách
 • Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • Zdravotné a sociálne poistenie – registrácie, odvody a výkazy
Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka, resp. po uzatvorení roka
 • Doplnenie údajov do evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov za príslušný rok
 • Uzatvorenie mzdových listov za príslušný rok
 • Vypracovanie prehľadu o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za príslušný rok
Ročné zúčtovanie dane
 • Základný princíp ročného zúčtovania dane
 • Uplatňovanie daňových zvýhodnení zamestnanca
 • Nárok na daňový bonus
 • Daňové tlačivá
 • Vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi
 • Príklady na výpočet ročného zúčtovania

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 -11:15 - prestávka
11:15 - 13:00 - prednáška