Náležitosti účtovných dokladov

Počas webinára sa budeme zaoberať náležitosťami účtovných dokladov v praxi roka 2020 s ohľadom na povinnosti zamestnancov pri ich zostavovaní. Lektor sa bližšie venuje správnemu spôsobu ich podpisovania a častým kontrolným nedostatkom. Rovnako tak je účastníkom prezentovaný prehľad účtovných dokladov z praxe posledných mesiacov. Webinár je určený pre všetky subjekty (verejná správa, samospráva, živnostníci, súkromný sektor...).

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 30.11.2020 30.11.2020 65,00 € 78,00 €

Náležitosti účtovných dokladov

Počas webinára sa budeme zaoberať náležitosťami účtovných dokladov v praxi roka 2020 s ohľadom na povinnosti zamestnancov pri ich zostavovaní. Lektor sa bližšie venuje správnemu spôsobu ich podpisovania a častým kontrolným nedostatkom. Rovnako tak je účastníkom prezentovaný prehľad účtovných dokladov z praxe posledných mesiacov. Webinár je určený pre všetky subjekty (verejná správa, samospráva, živnostníci, súkromný sektor...).

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Program

1. Účtovné doklady a ich náležitosti
2. Časté otázky z praxe
3. Kontrolné zistenia z praxe posledných rokov týkajúce sa účtovných dokladov a ich náležitostí
4. Otázky účastníkov
5. Archivácia po novele zákona o účtovníctve
6. Zhrnutie a záver


Harmonogram:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška