Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Bez reklamy a často i sponzoringu nie je možné obstáť v súčasnom trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. Výdavky na reklamu, podporu predaja či sponzoring sú však citlivou položkou výdavkov daňovníka, ktoré sú navyše v trvalej pozornosti tvorcov zákona o dani z príjmov a taktiež správcov dane.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Webinár 30.11.2020 30.11.2020 70,00 € 84,00 €

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Bez reklamy a často i sponzoringu nie je možné obstáť v súčasnom trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. Výdavky na reklamu, podporu predaja či sponzoring sú však citlivou položkou výdavkov daňovníka, ktoré sú navyše v trvalej pozornosti tvorcov zákona o dani z príjmov a taktiež správcov dane.
Webinár je určený ekonómom, daňovým poradcom, účtovníkom či majiteľom firiem, ktorí hľadajú daňové riešenia podpory predaja, prípadne potrebujú z daňového hľadiska ošetriť bezodplatné poskytovanie tovaru.

Na základe dlhoročných skúseností Ing. Milana Kúdelu spoznáte tiež najčastejšie daňové riziká reklamy, ako je napr. nesprávne uzatvorená zmluva, fundraising a ďalšie. Chýbať nebude ani množstvo príkladov zo slovenskej, českej a európskej judikatúry.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Záznam z webinára na 14 dní

Program

 • definície reklamy, sponzoringu
 • riziká reklamy:
  • predefinícia na sponzoring
  • nesprávne uzatvorená zmluva na poskytnutie reklamného priestoru
  • foundrising ako neprípustná forma reklamy
  • preukázanie princípu vecnosti v súvislosti s reklamnými výdavkami
  • nedôveryhodné poskytnutie služieb reklamy pre DPH
 • SK a CZ judikatúra
 • EÚ judikatúra
 • daňové riešenia podpory predaja
 • reklamné predmety ako podpora predaja
 • poskytovanie služieb reklamy bezodplatne
 • poskytovanie tovarov v rámci reklamy bezodplatne

 

Harmonogram:
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou