Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Webinár s Ing. Milanom Kúdelom mapuje základné pravidlá transferového oceňovania, na ktoré nahliadneme z praktickej stránky problematiky. O tom, že sa táto problematika neustále vyvíja, svedčí ďalšia novinka, ktorá začiatkom roka 2020 rozšírila Smernicu OECD o transferovom oceňovaní o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií. Po úvodnom prehľade posledných aktualizovaných zmien spoznáte základné metódy a modely transferového oceňovania, rozdelenie dokumentácie, ako aj kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách. Bližšie si povieme tiež, aké riziká so sebou prináša refakturácia alebo kedy vzniká povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Webinár 30.11.2020 30.11.2020 70,00 € 84,00 €

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Webinár s Ing. Milanom Kúdelom mapuje základné pravidlá transferového oceňovania, na ktoré nahliadneme z praktickej stránky problematiky. O tom, že sa táto problematika neustále vyvíja, svedčí ďalšia novinka, ktorá začiatkom roka 2020 rozšírila Smernicu OECD o transferovom oceňovaní o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií. Po úvodnom prehľade posledných aktualizovaných zmien spoznáte základné metódy a modely transferového oceňovania, rozdelenie dokumentácie, ako aj kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách. Bližšie si povieme tiež, aké riziká so sebou prináša refakturácia alebo kedy vzniká povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách.

Čo určite ocení každý účastník, je najmä vzor rizikovej a funkčnej analýzy či konkrétne praktické príklady, pomocou ktorých si vysvetlíme, ako vypočítať:

 • úrok pri pôžičkách
 • cenový interval pri veľkoobchode
 • cenový interval pri maloobchode
 • cenový interval pri finančných službách


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Záznam z webinára na 14 dní

Program

 • posledné aktualizovane zmeny
 • rozdelenie dokumentácie
 • základné metódy a modely
 • riziká refakturácie
 • kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách - dotazník
 • zákaz % prirážky pri refakturácii
 • povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
 • vzor rizikovej a funkčnej analýzy
 • praktické príklady:
  • výpočet úroku pri pôžičkách
  • výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
  • výpočet cenového intervalu pri maloobchode
  • výpočet cenového intervalu pri finančných sluzbách

Harmonogram:
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou