Vysielanie zamestnancov od 30. 7. 2020 + "Podnikateľské kilečko"

Novinka

Vysielanie zamestnancov na výkon práce do zahraničia je v dnešnej dobe bežným javom, ktorý je však v praxi spojený s množstvom nielen administratívnych povinností. Práve tie sa v dôsledku novelizácie zákona od 30. 7. 2020 výrazne pozmeňujú. Od júla tak musíme brať v úvahy nový koncept odmeňovania (mzdové podmienky), rozšírenie pracovných podmienok (tzv. tvrdé jadro), zavedenie krátkodobého a dlhodobého vysielania či opatrenia proti obchádzaniu legislatívy prostredníctvom vymieňania hosťujúcich zamestnancov na výkon tej istej pracovnej úlohy.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Webinár 28.7.2020 65,00 € 78,00 €
+ -

Vysielanie zamestnancov od 30. 7. 2020 + "Podnikateľské kilečko"

Vysielanie zamestnancov na výkon práce do zahraničia je v dnešnej dobe bežným javom, ktorý je však v praxi spojený s množstvom nielen administratívnych povinností. Práve tie sa v dôsledku novelizácie zákona od 30. 7. 2020 výrazne pozmeňujú. Od júla tak musíme brať v úvahy nový koncept odmeňovania (mzdové podmienky), rozšírenie pracovných podmienok (tzv. tvrdé jadro), zavedenie krátkodobého a dlhodobého vysielania či opatrenia proti obchádzaniu legislatívy prostredníctvom vymieňania hosťujúcich zamestnancov na výkon tej istej pracovnej úlohy.
K uvedenej problematike pre vás spolu s RNDr. Jozefom Mihálom pripravujeme webinár, počas ktorého nahliadneme aj na tzv. podnikateľské kilečko (vyše 100 zmien zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia), daň z príjmov zo závislej činnosti a odvodov, zmeny prijaté v období pandémie či stále horúcu tému príspevkov "Prvá pomoc" na udržanie pracovných miest.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Záznam z webinára počas 30 dní
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
  • podrobná rekapitulácia pravidiel platných do 29.7.2020
  • podrobný komentár k zmenám vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica
  • pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku

Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia
  • tzv. podnikateľské kilečko
  • vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia
  • komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov


Harmonogram webinára:
9:00 - 14:00 - (resp. do zodpovedania otázok), v tom 30 min obedná prestávka + 2 kratšie prestávky.