Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa

Novela zákona o inšpekcii práce zavádza od 1. januára 2024 zmenu vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. K ďalším rozsiahlym zmenám došlo ešte počas roka 2023. Na webinári vám pomôžeme zorientovať sa v dôležitých paragrafoch a zároveň vám vysvetlíme: na čo má inšpektor práce právo, čo počas kontroly zisťuje a ako celý tento proces v praxi prebieha. Lektorkou je Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce a ktorá vám poskytne odpovede na časté otázky z praxe.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
26. 1. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 26. 1. 2024 70 € 84 €

Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa

Novela zákona o inšpekcii práce zavádza od 1. januára 2024 zmenu vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. K ďalším rozsiahlym zmenám došlo ešte počas roka 2023. Na webinári vám pomôžeme zorientovať sa v dôležitých paragrafoch a zároveň vám vysvetlíme: na čo má inšpektor práce právo, čo počas kontroly zisťuje a ako celý tento proces v praxi prebieha. Lektorkou je Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce a ktorá vám poskytne odpovede na časté otázky z praxe.

Napríklad si vysvetlíme, ako máte postupovať v prípade zistených nedostatkov pri kontrole, čo je potrebné uviesť v žiadosti zamestnávateľa pre získanie povolenia na výkon ľahkých prác a pre uznanie odbornej spôsobilosti zamestnanca alebo ako získať potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Čo je inšpekcia práce a na čo zameriava svoju pozornosť
  • Kontrola a poradenstvo
  • Kompetencie inšpekcie práce
  • Orgány inšpekcie práce a ich vecná a miestna príslušnosť
 • Proces výkonu inšpekcie práce
  • Vstup inšpektorov práce na pracovisko
  • Oprávnenia inšpektora práce a prizvaného odborníka
  • Súčinnostné kontroly
  • Na čo má inšpektor práce právo a čo zisťuje
  • Kontrola osôb nachádzajúcich sa na pracovisku zamestnávateľa
  • Preukazovanie plnenia povinností zo strany zamestnávateľa
  • Výsledné materiály z inšpekcie práce
 • Zistené nedostatky a protokol o výsledku inšpekcie práce
  • Komunikácia s inšpektorátom práce
  • Prerokovanie protokolu
  • Oprávnenia inšpektora práce na nariadenie zistených nedostatkov
  • Lehoty
  • Sankcie
 • Zmena zákona o inšpekcii práce vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Povoľovanie výkonu ľahkých prác
 • Uznávanie odbornej spôsobilosti
 • Poradenstvo
 • Diskusia a zodpovedanie otázok

 

Harmonogram webinára

09:00 – 12:00 – prednáška spojená s diskusiou