• Úvod
  • >>
  • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – Veľký komentár

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – Veľký komentár

Aj online verzia

Predstavený komentár k zákonu o TZPO prináša podrobné komentáre jednotlivých ustanovení k časovej verzii zákona k júlu 2021. Analyzované sú všetky paragrafové ustanovenia, ktoré sú zároveň doplnené o teoretické poznatky. Postupne je analyzovaná hmotnoprávna časť, ako aj procesnoprávna časť či ďalšie relevantné ustanovenia zákona. Prezentované teoretické poznatky pomôžu čitateľom lepšie pochopiť postup prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho poriadku, ako aj samotnú potrebu zakotvenia tohto inštitútu.

Produkt zakúpite v tomto ...

ISBN
978-80-8155-107-9
Rok vydania
2021
Počet strán
271
Formát
17 cm x 24,5 cm
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 47 € 51,70 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/eurokodex-komentar-k-zakonu-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-online-verzia/p-1572269.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a>

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – Veľký komentár

Predstavený komentár k zákonu o TZPO prináša podrobné komentáre jednotlivých ustanovení k časovej verzii zákona k júlu 2021. Analyzované sú všetky paragrafové ustanovenia, ktoré sú zároveň doplnené o teoretické poznatky. Postupne je analyzovaná hmotnoprávna časť, ako aj procesnoprávna časť či ďalšie relevantné ustanovenia zákona. Prezentované teoretické poznatky pomôžu čitateľom lepšie pochopiť postup prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho poriadku, ako aj samotnú potrebu zakotvenia tohto inštitútu.

Produkt zakúpite v tomto odkaze.

Trestná zodpovednosť právnických osôb je dlhodobo diskutovaným inštitútom, ktorému je v podmienkach Slovenskej republiky venovaná pozornosť už viac ako desať rokov. Hlavným účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vytvorenie trestnoprávneho mechanizmu postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb a ich následného sankcionovania trestami či ochrannými opatreniami, ktoré sú právnym následkom protiprávneho konania právnickej osoby.