ZISK manažment 5/2020

Sme súčasťou sveta, ktorý sa mení a vyvíja bezprecedentnou rýchlosťou. Ak chceme uspieť, musíme sa vyvíjať a meniť aj my, a to vo všetkých oblastiach fungovania našej spoločnosti. Oblasť ľudských zdrojov je jednou z kľúčových a berieme ju veľmi vážne. Za posledné dva roky sa nám podarilo realizovať množstvo pozitívnych zmien, ktoré sa pretavili do výrazného rastu dôvery a spokojnosti našich zamestnancov, hovorí v našom titulkovom rozhovore generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Cena s DPH
2,90 €
Cena bez DPH
2,42 €
Rok vydania
2020
Počet strán
72
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

ZISK manažment 5/2020

Sme súčasťou sveta, ktorý sa mení a vyvíja bezprecedentnou rýchlosťou. Ak chceme uspieť, musíme sa vyvíjať a meniť aj my, a to vo všetkých oblastiach fungovania našej spoločnosti. Oblasť ľudských zdrojov je jednou z kľúčových a berieme ju veľmi vážne. Za posledné dva roky sa nám podarilo realizovať množstvo pozitívnych zmien, ktoré sa pretavili do výrazného rastu dôvery a spokojnosti našich zamestnancov, hovorí v našom titulkovom rozhovore generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

V mene redakcie Zisk manažment vám želáme požehnaný vianočný čas, aby mal aj napriek všetkému, čomu čelíme, nádych sviatočnosti a harmónie.

V najnovšomdvojčísle sa dočítate tieto zaujímavé témy:

Biznis:

 • Silné partnerstvo medzi dodávateľom informačných technológií a HR nám pomáha rásť
 • Nové výzvypreveria schopnosti. Najvýznamnejšie trendy v manažmente IT
 • Buďte silní, oplatí sa to!

Technológie a inovácie:

 • Bezpečnosť počítačov treba riešiť s predstihom. Nároky i počet útokov rastú
 • Pandémia znásobuje riziká.Prečo firma potrebuje rozpočet na antivírus
 • Cloudové výpočty sa stali pre väčšinu firiem samozrejmosť. Oblaks budúcnosťou
 • Prevencia je najlepší liek – ako chrániť firemné IT údaje pred útokmi

Financie:

 • Pandémia naSlovensku priniesla nižší rast nezamestnanosti ako v Čechách
 • Pri nehnuteľnostiach sa prejavuje koronavírusováanomália
 • Každý chce kúsok Tesly. Musk je už tretím najbohatším podnikateľom

Priemysel:

 • Prísť zdravý,odísť zdravý... Bezpečnosť vo výrobe musí byť pre firmy priorita
 • Bezpečnosť práce: komplexný prístup znižujeriziká
 • Ako včleniť ekológiu do výrobno-dodávateľského reťazca?
 • V nových stavebných technológiách hráekológia prím
 • Obaly a obalové materiály – festival plytvania sa končí
 • Kto bude v budúcnosti vyrábať –ľudia alebo roboty?

Personalistika a riadenie:

 • Ako udržať virtuálny tím v pohode?
 • Pre MOVINO bol rok2020 aj napriek pandémii veľmi úspešný
 • Ako nájsť konkurenčnú výhodu a predávať aj bez zliav?
 • Firemnévzdelávanie: Uvedenie vzdelávacej aktivity do života.

Cestovanie:

 • V Chorvátsku dovolenkovalo o tri štvrtinySlovákov menej ako vlani

Umenie:

 • Umenie: Miroslav Sandanus – Konverzie