Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá

Každý zamestnanec je povinný v pravidelnom 2 ročnom intervale absolvovať kurz BOZP, OPP a kurz referentských vozidiel.

Forma produktu
E-learning
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 1 až 10 8,00 € 9,60 €
+ -
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 11-30 7,00 € 8,40 €
+ -
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 31-50 6,50 € 7,80 €
+ -
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 51-100 6,00 € 7,20 €
+ -
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 101-300 5,50 € 6,60 €
+ -
Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá Počet účastníkov 301 a viac 5,00 € 6,00 €
+ -

Zvýhodnený balík: BOZP + Ochrana pred požiarmi + Referentské vozidlá

Každý zamestnanec je povinný v pravidelnom 2 ročnom intervale absolvovať kurz BOZP, OPP a kurz referentských vozidiel.

Zvýhodnený balík e-learningu obsahuje tri kurzy schválené príslušnými orgánmi, ktoré oboznámia účastníka vzdelávania o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), o ochrane pred požiarmi (OPP) a s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení referentských vozidiel. Po každom kurze nasleduje záverečné overovanie vedomostí (test) a po úspešnom absolvovaní získa účastník online generovaný záznam o oboznámení zamestnanca s danou problematikou.


E-learning obsahuje:


  • Povinné informácie ku kurzu BOZP a OPP
  • Kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou referentských vozidiel, BOZP a OPP 
  • Online chat
  • Záverečné overovanie vedomostí – test po absolvovaní kurzu referentských vozidiel, BOZP a OPP
  • Online generovaný záznam o oboznámení zamestnanca kurzu referentských vozidiel, BOZP a OPP