PRÁVNY SYSTÉM EPI A PrF UMB: SPOLUPRÁCA, KTORÚ SI TREBA VŠIMNÚŤ

PRÁVNY SYSTÉM EPI A PrF UMB: SPOLUPRÁCA, KTORÚ SI TREBA VŠIMNÚŤ

Právny systém EPI a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela s radosťou informujú o vzniku výnimočnej spolupráce, ktorú je potrebné si všimnúť a oceniť. V právnom systéme EPI je odteraz možné nájsť aj zborníky z vedeckých konferencií organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Dostupnými sa stávajú desiatky odborných príspevkov z oblasti verejného, súkromného či medzinárodného práva, ako aj právnej teórie a príspevky, ktoré reagujú na rozličné právne inštitúty a problémy aplikačnej praxe. Návštevník systému epi.sk tak môže získať prehľad, akými témami žije akademické právnické prostredie a presvedčiť sa, že skutočne reaguje na aktuálne otázky v oblasti právnej vedy. Spojenie teórie a praxe dosahuje touto unikátnou spoluprácou medzi PrF UMB a EPI novú úroveň.

Príspevky zborníkov z vedeckých konferencií v produkte EPI Odborné články je možné nájsť v samostatnej sekcii a všetky sú súčasťou fulltextového vyhľadávania systému EPI. Nie je potrebné prehľadávanie pdf verzií zborníkov, pretože príspevky zodpovedajúce požadovanému hľadaniu sú pomocou prehľadného vyhľadávania ľahko identifikovateľné. Dostupnými sa stávajú napríklad príspevky z konferencií Právne rozpravy on-screen či Banskobystrických zámockých dní práva, alebo Banskobystrickej školy právnych dejín.

PrF UMB je prvou právnickou fakultou, ktorá takýmto spôsobom sprístupňuje širokej verejnosti výsledky svojej vedeckej činnosti a vďaka portálu EPI sa stávajú dostupné pre takmer štvrť milióna unikátnych užívateľov mesačne.