COVID-19 – možnosti a povinnosti zamestnávateľov

COVID-19 – možnosti a povinnosti zamestnávateľov

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach v dňoch 12. 3. – 16. 3. 2020 odporučil vláde Slovenskej republiky prijať viacero mimoriadnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. V sektore zdravotníctva došlo aj k vyhláseniu núdzového stavu.

Všetky opatrenia, ktoré boli prijaté práve v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, zasahujú aj do pracovnoprávnych vzťahov.

Tento článok sa venuje najčastejším otázkam zamestnávateľov v súvislosti s dopadom opatrení na pracovnoprávne vzťahy.

Viac informácií získate tomto odkaze.