Program „PP Poradca pre školy“

Program „PP Poradca pre školy“

PP je líder na trhu ekonomických a právnych informácií a služieb a dlhodobo podporuje školy a študentov rôznymi spôsobmi.

Program je určený pre obchodné akadémie a stredné ekonomické školy so zameraním na podnikanie, prostredníctvom ktorého získajú študenti aj učitelia možnosť využívať odborné online systémy DaňovéCentrum.skMzdovéCentrum.sk na predmetoch ako účtovníctvo, ekonomika počas školského roka.

Ide o užitočné systémy určené pre dane a účtovníctvo, mzdy a personalistiku s množstvom spoľahlivých a aktuálnych informácií, ale aj služieb poradenstva. Učiteľom zjednoduší prípravu na vyučovanie a umožní mať denne aktuálne a presné odborné informácie, študenti sa naučia pracovať so systémami, ktoré využívajú tisíce odborníkov v praxi, čím získavajú hodnotné informácie a zručnosti využiteľné po ukončení školy. Program je určený prednostne pre klientov PP a škola okrem prístupov na Daňové a Mzdové centrum získa aj možnosť využívať manažérsky portál eZisk.sk.

V súčasnosti je v programe zapojených okolo 40 stredných škôl, viac ako 150 pedagógov a 4000 študentov stredných ekonomických škôl a pokračuje ďalej.

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ OATA Žilina: „Spolupráca s firmou Poradca podnikateľa je jedinečnou skúsenosťou pre žiakov a učiteľov našej školy. Používanie komplexných online systémov Daňové centrum a Mzdové centrum a ich obsiahlych zdrojov informácií, sa stáva kľúčovou súčasťou vyučovania predmetov ekonomika, účtovníctvo, daňová sústava, marketing a cvičná firma. Žiaci majú takto možnosť zvýšiť si šancu uplatnenia na trhu práce a táto spolupráca tiež pomáha vniesť do školy viac z reálneho podnikateľského života.“

Spoločnosť Poradca podnikateľa je slovenská firma s takmer 30-ročnou históriou a viac ako 100 zamestnancami. Poskytuje v printovej aj online podobe odborné informácie a systémy z oblastí daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, práva, legislatívy a ekonomiky, verejnej správy a manažmentu.

Bližšie informácie o programe a možnosti zapojiť sa: www.pp.sk alebo vrtana@pp.sk.