Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A/8336,
010 01 Žilina

Alebo prostredníctvom e-mailu:
zodpovednaosoba@pp.sk