Úplne znenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Stránky:
Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2015

Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí daní a účtovníctva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Vybrané úplne znenia - dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení).

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

68,44 € s DPH

-+
Zákon o odpadoch, Zákon o obaloch

Zákon o odpadoch, Zákon o obaloch

podľa právneho stavu k 21. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 10/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,34 € s DPH

-+
Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Uvedená cena je za 1. preddavok.
Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

108,97 € s DPH

-+
Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

podľa právneho stavu k 10. 3. 2014 (Úplne znenia zákonov 12/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,52 € s DPH

-+
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy

podľa právneho stavu k 19. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 9/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,99 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2015

Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí obchodného, občianskeho a trestného práva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

41,82 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2015

Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2015

Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Štátna správa a samospráva prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

39,48 € s DPH

-+
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Podľa právneho stavu k 18. 12. 2014 (UZ 1/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,34 € s DPH

-+
Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky

podľa právneho stavu k 7.1.2015

Rok vydania:
2015
Počet strán:
360
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

9,48 € s DPH

-+
Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok

podľa právneho stavu k 14.1.2015 (Úplne znenia zákonov 4/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,09 € s DPH

-+
Zákon o správnych poplatkoch

Zákon o správnych poplatkoch

podľa právneho stavu k 20.1.2015 (Úplne znenia zákonov 5/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,41 € s DPH

-+
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch

podľa právneho stavu k 16.1.2015 (Úplne znenia zákonov 6/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,92 € s DPH

-+
Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Podľa právneho stavu k 4.7.2014 (Úplné znenia zákonov 19/2014)

Rok vydania:
2014
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,07 € s DPH

-+
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 8.7.2014 (Úplné znenia zákonov 18/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,23 € s DPH

-+
Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky

podľa právneho stavu k 27. 6. 2014 (Uplné znenia zákonov 17/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,57 € s DPH

-+
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok)

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok)

Podľa právneho stavu k 5 .5. 2014 (Úplné znenia zákonov 16/2014)

Rok vydania:
2014
Počet strán:
80
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,46 € s DPH

-+
Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

Podľa právneho stavu k 6. 5. 2014 (UZ 14/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,99 € s DPH

-+
Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Podľa právneho stavu k 5. 5. 2014 (UZ 15/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,83 € s DPH

-+
Stránky: