• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • 2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii v roku 2024

2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii v roku 2024

Tento komplexný 2-dňový webinár vám poskytne ucelený prehľad o dani z pridanej hodnoty (DPH), a to od základných pojmov až po praktické uplatňovanie v rôznych situáciách. Dozviete sa, ako definovať základné pojmy DPH a správne ich používať, aké sú povinnosti platiteľa DPH a ako sa registrovať, ako rozlíšiť dodanie tovaru či služby a určiť miesto ich dodania, ako vypočítať základ dane a vystaviť správnu faktúru, kedy vzniká daňová povinnosť a ako uplatniť odpočítanie DPH, i to, aké sú osobitné pravidlá DPH pre rôzne typy platiteľov a transakcií. Lektorom je Ing. Vladimír Ozimý, absolútna špička medzi daňovými poradcami na Slovensku.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
16. 7. 2024 - 17. 7. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 16. 7. 2024 - 17. 7. 2024 180 € 216 €
+ -

2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii v roku 2024

Tento komplexný 2-dňový webinár vám poskytne ucelený prehľad o dani z pridanej hodnoty (DPH), a to od základných pojmov až po praktické uplatňovanie v rôznych situáciách. Dozviete sa, ako definovať základné pojmy DPH a správne ich používať, aké sú povinnosti platiteľa DPH a ako sa registrovať, ako rozlíšiť dodanie tovaru či služby a určiť miesto ich dodania, ako vypočítať základ dane a vystaviť správnu faktúru, kedy vzniká daňová povinnosť a ako uplatniť odpočítanie DPH, i to, aké sú osobitné pravidlá DPH pre rôzne typy platiteľov a transakcií. Lektorom je Ing. Vladimír Ozimý, absolútna špička medzi daňovými poradcami na Slovensku.

Ako bonus majú naše webináre chatovacie okno – neváhajte ho využiť a opýtať sa odborníka na všetko, čo vám bude nejasné.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. deň:

Vymedzenie základných pojmov, predmet DPH a zadefinovanie zdaniteľnej osoby na účely ZoDPH

Registrácia zdaniteľnej osoby

 • tuzemský platiteľ DPH
 • zahraničná osoba
 • zásielkový predaj
 • prijímanie a poskytovanie služieb v rámci EÚ
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • zrušenie registrácie
 

Dodanie tovaru a miesto dodania tovaru

 • čo sa chápe dodaním tovaru
 • bezodplatne dodaný tovar a vybrané špecifiká
 • finančný prenájom z pohľadu účtovno-daňového aspektu a DPH
 • premiestnenie tovaru do iného členského štátu a výnimky z tohto pravidla
 

Reťazové obchody

 • trojstranný obchod
 • stanovenie pohybu dodávky a riziká spojené s reťazovým obchodom v EÚ
 

Základ dane na účely DPH

 • základné princípy stanovenia základu dane
 • dodanie tovaru a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi
 • skontá, zľavy a vedľajšie náklady ako súčasť základu dane
 • oprava základu dane u vyhotoviteľa a u príjemcu (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
 • oprava subjektívnych chýb z pohľadu DPH (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
 

Miesto dodania služby a čo je dodaním služby

 • správne určenie miesta dodania služby
 • spätný leasing a správne určenie režimu DPH
 • zmluvné pokuty a sankčné poplatky z pohľadu DPH
 

Občianske združenie (nezisková organizácia) z pohľadu DPH

 • problematika DPH vo vzťahu k neziskovým organizáciám
 • vybrané činnosti oslobodené od DPH a vplyv na povinnosť registrácie

 

2.  deň

Fakturačné princípy

 • pojem faktúra a porovnanie s princípom účtovného dokladu (faktúra ako preukázateľný doklad)
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie faktúry
 • princípy súhrnnej faktúry (problematika jednej zálohy a jednej dodávky v kalendárnom mesiaci)
 • uchovávanie faktúr
 

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služieb

 • daňová povinnosť z pohľadu tuzemska
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • dovoz tovaru
 • vývoz tovaru
 

Právo na odpočítanie DPH

Osoba povinná platiť daň

 • prijatie tovaru od zahraničnej osoby
 • prijatie služby od zahraničnej osoby
 • dodanie tovaru v režime predaja tovaru na diaľku v EU a služieb od 1.7.2021
 • uplatňovanie osobitného režimu a neregistrácia v členskom štáte spotreby
 

Maržové spôsoby zdanenia

 • použitý tovar (predaj automobilov) a nastavenie režimu DPH
 • cestovné kancelárie a režim pre rôzne agentúry (marketingové, vzdelávacie, organizovanie teambuildingu)
 

Harmonogram webinára

09:00 - 13:30 - prednáška spojená s diskusiou