Mzdy pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v mzdovej agende? Pripravili sme pre vás praktický 2-dňový webinár, v ktorom vás naučíme spracovať mzdy, viesť mzdovú evidenciu, spracovať dochádzku, komunikovať s úradmi či spracovať ročné zúčtovanie preddavkov. Oboznámite sa s príplatkami, nadčasmi, aktuálnymi sadzbami, prekážkami v práci, odstupným a odchodným, dohodami, povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi a ďalšími oblasťami zo mzdovej oblasti. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková, ktorá má pre vás pripravené vzory aj príklady z praxe.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
2. 7. - 3. 7. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
2-dňový webinár 2. 7. - 3. 7. 2024 180 € 216 €
+ -

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v mzdovej agende? Pripravili sme pre vás praktický 2-dňový webinár, v ktorom vás naučíme spracovať mzdy, viesť mzdovú evidenciu, spracovať dochádzku, komunikovať s úradmi či spracovať ročné zúčtovanie preddavkov. Oboznámite sa s príplatkami, nadčasmi, aktuálnymi sadzbami, prekážkami v práci, odstupným a odchodným, dohodami, povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi a ďalšími oblasťami zo mzdovej oblasti. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková, ktorá má pre vás pripravené vzory aj príklady z praxe.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Zákonník práce

 • definícia mzdy
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • prekážky v práci a ich platenie
 • priemerná mzda – výpočet
 • príplatky ku mzde
 • nadčas, práca vo sviatok, sobota, nedeľa, pohotovosť, nočná práca
 • odstupné, odchodné
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zdravotné poistenie

 • povinnosti zamestnávateľa
 • definícia zárobkovej činnosti
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • výkazy, úhrada poistného
 • vyslanie zamestnancov
 • prepočítavací kurz

Sociálne poistenie

 • povinnosti zamestnávateľa
 • definícia zárobkovej činnosti
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • výkazy, úhrada poistného
 • dávky nemocenského poistenia – povinnosti
 • materská dovolenka, rodičovská dovolenka – odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • predmet dane
 • príjmy od dane oslobodené
 • výpočet dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • sadzba dane
 • daňový bonus
 • hlásenia dane

Priestor na vaše otázky

 

Harmonogram webinára

9:00 - 14:00 - prednáška spojená s diskusiou