2 - dňový webinár: Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023

Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch vám RNDr. Jana Motyčková zhrnie a vysvetlí vaše povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni tak, aby ste na nič nezabudli. Každý účastník navyše získa rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov. Webinár je preto určený nielen pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20. 9. - 21. 9. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 20. 9. - 21. 9. 2023 140 € 168 €

2 - dňový webinár: Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v roku 2023

Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch vám RNDr. Jana Motyčková zhrnie a vysvetlí vaše povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni tak, aby ste na nič nezabudli. Každý účastník navyše získa rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov. Webinár je preto určený nielen pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. deň - 20. 9. 2023

Typy poistení, okruh poistencov

 • Sociálne poistenie, druhy, účel
 • Výnimky, posudzovanie dôchodcov v sociálnom poistení
 • Zdravotné poistenie – okruh povinne poistených osôb
 

Poistenci štátu

 • Poistenci štátu v zdravotnom poistení
 • Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky
 

Pojem zamestnanca, výnimky z platenia poistného, oznamovacie povinnosti

 • Zamestnanec v sociálnom poistení, pravidelný, nepravidelný príjem, výnimky
 • Údaje v registračnom liste v SP, analytické údaje, lehoty
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
 • Súbežné právne vzťahy v SP a ZP, nadväzujúce právne vzťahy
 

Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká

 • Pravidelný a nepravidelný príjem, výnimky
 • Zdravotné poistenie
 • Odvodová odpočítateľná položka, oznamovanie, register OOP
 • Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
 • Dohody na sezónne práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci
 

Iné právne vzťahy

 • Štatutári, členovia štatutárnych orgánov, spoločníci
 • Príkazné zmluvy
 • Profesionálni športovci, zmluvy o činnosti športového odborníka
 • Právne vzťahy v obciach (starosta, poslanci, zástupca starostu, členovia komisií...)
 

Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti

 • Dôvody prerušenia poistenia v SP
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 • Materské, otcovské – podmienky vylúčenia v r. 2023, oznamovanie v SP a ZP, zmena od r. 2024
 • Rodičovská dovolenka – matka, otec, oznamovanie
 • Práca popri „materskej“ v r. 2023
 • Oznamovanie v SP a ZP – neplatené voľno, absencia, štrajk
 • Práceneschopnosť, OČR, štrajk – dokladovanie, e-PN, oznamovanie v SP a ZP
 

Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie v SP a ZP, lehoty, príklady

 • Vymeriavací základ v SP, ZP, sadzby poistného, výnimky
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP, výnimky, minimálne poistné
 • Výkaz preddavkov na ZP, údaje, lehoty
 • Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty, OOP
 

Diskusia 

 2. deň - 21. 9. 2023

Výkaz poistného v SP, príklady

 • Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
 • Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
 • Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2023, OOP
 • Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP
 • Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP
 

Evidenčný list dôchodkového poistenia

 • Pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP
 • Práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec na „materskej“
 

SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Vznik a zánik povinného poistenia SZČO v SP, oznamovanie
 • Zdravotné poistenie SZČO, oznamovanie
 • Vymeriavací základ, poistné
 • Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent
 

Dobrovoľné poistenie v SP

Samoplatiteľ v zdravotnom poistení

RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Nemocenské dávky – všeobecné podmienky nároku
 • Nemocenské, ošetrovné, tehotenské, vyrovnávacia dávka
 • Materské, materské otca, inej osoby, zmeny od 1. 7. 2023 a od 1. 1. 2024
 • DVZ, rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ, príklady
 • Nároky pri súbežných právnych vzťahoch
 

Dávka v nezamestnanosti

Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
 • Zamestnanie občana EÚP na Slovensku
 • ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť
 

Diskusia 

Harmonogram webinára

9:00 - 14:30 - prednáška spojená s diskusiou