Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe (online)

Výpredaj -67%

Zborník k problematike domáceho násilia nielen od slovenských odborníkov, ale aj od uznávaných autorít zo zahraničia, ktoré pracujú pre rôzne mimovládne organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.

Ušetríte
67% = 2,40 €
Cena s DPH
3,60 € 1,20 €
Cena bez DPH
3,00 € 1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.

Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe (online)

Zborník k problematike domáceho násilia nielen od slovenských odborníkov, ale aj od uznávaných autorít zo zahraničia, ktoré pracujú pre rôzne mimovládne organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.
V dňoch 15. a 16. októbra 2007 sa konala medzinárodná konferencia k problematike domáceho násilia. Vystúpenia mnohých, najmä zahraničných autorov príspevkov poukazujú na nové formy domáceho násilia a na niektoré prístupy k jeho eliminácii.
Domáce násilie žije v praxi zhruba 35 rokov. V dobe vzniku problému, t.j. v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia, bolo domáce násilie vnímané ako násilie vnútri rodín alebo intímnych vzťahov, ktorého sa dopúšťajú partneri (muži na ženách). Tomu zodpovedali aj dobové názory na príčiny tohto javu. Dnes sa definícia domáceho násilia v bode „ohrozené osoby“ rozšírila. Je všeobecne akceptované, že domáce násilie môže v roli obetí postihnúť mužov, deti aj seniorov. Toto rozšírenie kategórií ohrozených osôb sa priamo premieta do diskusií o príčinách domáceho násilia.

Témy príspevkov

 • Prístup Policajného zboru k riešeniu problematiky domáceho násilia,
 • Príčiny, formy a prejavy domáceho násilia,
 • Ohrozené osoby (vrátane detí) typológia, priority intervencie,
 • Avizované zločiny, prenasledovanie a domáce násilie,
 • Nová legislatíva v ČR v oblasti domáceho násilia – úloha polície, justície a intervenčných center,
 • Niektoré postupy v boji proti domácemu násiliu v USA,
 • Desať rokov ochrany pred domácim násilím v Rakúsku – zhodnotenie rakúskej právnej úpravy,
 • Rakúsky federálny zákon na ochranu pred domácim násilím – fakty o zákone a skúsenosti zo štajerského intervenčného centra,
 • Právne a kriminologické aspekty domáceho násilia,
 • Ochrana obetí domáceho násilia inštitútmi občianskeho práva,
 • Zákon proti sledovaniu,
 • osobnosti páchateľov domáceho násilia,
 • program terapie partnerských agresorov,
 • Domáce násilie a výskumy obetí kriminality,
 • Činnosť intervenčných centier v České republike,
 • Postupy vo vyšetrovaní, eliminujúce sekundárnu viktimizáciu obete domáceho násila,
 • Nová prax v Českej republike – aktuálne údaje a poznatky,
 • Odhad rizika, metóda SARA DN v praxi Českej republiky,
 • Vývoj právnej úpravy postihujúcej domáce násilie na Slovensku.

Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Zborník Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Zborník Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe