Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Profivzdelávanie je súčasťou spoločnosti Poradca podnikateľa. Už viac ako 30 rokov prinášame spoľahlivé riešenia v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy, firemnej bezpečnosti a ostatnej aktuálnej legislatívy. 
Denne za vás sledujeme dianie vo svete legislatívy a vzdelávame vás spolu s najväčšími profesionálmi v odbore. Vyberte si, akou formou sa budete u nás vzdelávať. Vyhovujú vám tradičné prezenčné školenia a konferencie? Alebo uprednostňujete moderné online vzdelávanie? Ak sú pre vás nevyhnuté školenia viackrát ročne, odporúčame vám zvýhodnené ročné predplatné. 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

Rok vydania:
2021-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468 € s DPH 390 € bez DPH

+ -

BOZP 2024

Aké výzvy nás čakajú v oblasti BOZP v najbližších rokoch? V dňoch 12. – 13. marca 2024 sa na Štrbskom Plese bude konať prestížna PP konferencia, ktorá vám prináša jedinečnú príležitosť získať odborné rady priamo od významných expertov v odbore a nadviazať kontakty s inými účastníkmi z rôznych odvetví.

Hlavnými témami budú legislatívne novinky a výzvy, koordinácia bezpečnosti na stavbách, kontroly, sankcie a prešetrovanie úrazov na Slovensku. Podrobne ich rozoberieme v rámci panelových diskusií a prípadových štúdií, na ktoré sa môžete tešiť obidva dni.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
Dátum konania:
12. – 13. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348 € s DPH 290 € bez DPH

Vyberte variant

Odpadové hospodárstvo 2024

Odpadová revolúcia je stále horúcou témou. Od roku 2024 vstupujú do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Venovať sa im budeme aj na X. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2024. Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré odprednášajú hostia z radov zástupcov obcí, tvorcov zákona či mnohí zaujímaví odborníci z praxe.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania:
18. - 19. 03. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

420 € s DPH 350 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovné právo a personalistika 2024

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania:
16. - 17. 04. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

420 € s DPH 350 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2024

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe je v platnosti už takmer 5 rokov. Subjekty verejnej správy sa však aj napriek tomu stretávajú s jeho aplikačnými problémami. Rok 2024 navyše prináša významné novinky. Čo je nové a ako nastaviť vnútornú organizáciu subjektov verejnej správy v oblasti IT vás pozývame vypočuť si na 3. ročník prestížnej konferencie od Poradcu podnikateľa.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Demänovská Dolina, Wellness Hotel Chopok****
Dátum konania:
29. – 30. apríla 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

360 € s DPH 300 € bez DPH

Vyberte variant

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2024

Milí priaznivci daní a účtovníctva, buďte spolu s nami pri jubilejnom 10. ročníku PP konferencie, ktorý sa koná vo vychýrenom Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici. Tento ročník bude skutočne výnimočný. Tešiť sa môžete na lákavé pobytové výhry v tombole, slávnostnú večeru aj wellness. Po odbornej stránke vás tradične čaká rešerš prijatých a očakávaných zmien v legislatíve, ako aj daňové tipy dvoch najznámejších odborníkov Sone Ugróczy a Vladimíra Ozimého.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica
Dátum konania:
15. – 17. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

444 € s DPH 370 € bez DPH

Vyberte variant

Školský zákon 2024

Veľká novela školského zákona je v účinnosti už takmer pol roka. Aké sú jej najväčšie aplikačné problémy? Po roku vás opäť pozývame na konferenciu do Vysokých Tatier, kde nám zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší významní odborníci poskytnú návody, ako riešiť aktuálne rezonujúce problémy na školách. Zaoberať sa budeme dotáciami a financovaním škôl, šikanou, kurikulárnou reformou, vzdelávaním detí so ŠVVP i zamestnávaním pedagógov a odborných zamestnancov.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Vysoké Tatry, Grand hotel Permon****
Dátum konania:
4. – 5. júna 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264 € s DPH 220 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024

Na VII. ročníku prestížnej EPI konferencie poskytne svoje cenné skúsenosti z praxe množstvo odborníkov. Prítomní získajú odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa regulácie osobných údajov a bezpečnosti. Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina
Dátum konania:
11. – 12. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

420 € s DPH 350 € bez DPH

Vyberte variant

Kybernetická bezpečnosť 2024

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2024.
Konferencia sa tradične bude konať vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná**** .

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
30.9. – 1.10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

474 € s DPH 395 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Započítanie pohľadávok

Započítanie pohľadávok predstavuje právny akt, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, ktorý nastane, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie. Práve tento spôsob zániku pohľadávok je často využívaný aj v súdnom konaní ako procesná obrana žalovaného, a rovnako tak aj v exekučnom konaní ako procesná obrana povinného.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Darovacia zmluva a vrátenie daru

Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Určovacie žaloby

Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

Majetok obce – jeho obstaranie, oceňovanie, odpisovanie, vyradenie a inventarizácia v roku 2024

V tomto webinári vám daňová poradkyňa a štatutárna audítorka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová pomôže vyznať sa v pravidlách a postupoch účtovania pre správu majetku obce v roku 2024. Webinár vám poslúži ako praktický manuál k vymedzeniu dlhodobého majetku v obci, jeho oceneniu v účtovníctve, obstaraniu (kúpou, dotáciami, zámenou a pod.), zvereniu do správy, odpisovaniu a jeho vyradeniu. Špeciálne sa budeme venovať inventarizácii majetku. Povieme si, ako sa vyhnúť neúplnej alebo nepresnej inventarizácii majetku, čo vedie k stratám či nesprávnemu využitiu zdrojov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane a bonusy u fyzickej osoby v roku 2024

Hľadáte návod, ako správne uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy u fyzickej osoby? Potom je webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým práve pre vás. Na webinári vám poskytne praktické rady, ako identifikovať nezdaniteľné časti na daňovníka, ako ich správne uplatniť a čo treba dodržať pri uplatňovaní daňových bonusov. Chýbať nebude ani ukážka, ako zahrnúť nezdaniteľné časti a bonusy do daňového priznania. Na webinári budete mať navyše možnosť konzultovať konkrétne situácie a otázky s naším lektorom. Webinár je určený pre nerezidentov a rezidentov SK.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing: Aplikačné problémy a príprava na nové povinnosti od roku 2024

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Nové zmeny má však záujem zaviesť aj súčasná vláda. Tá však už pripravený návrh novely zákona stiahla a v súčasnosti ho do prepracúva. O aké zmeny pôjde? Ako aplikovať zákon po zmenách z roku 2023? A ako riešiť súčasné aplikačné problémy? Webinár je určený pre komerčnú aj verejnú sféru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy v roku 2024

Predávate alebo sa chystáte predávať svoje produkty cez internet? Ako to robiť legálne a bez neželaných daňových a účtovných dosahov? Najdôležitejšie pravidlá, ktoré treba dodržať, vám objasní daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

DPH pri nadobudnutí, dodaní a predaji tovaru v rámci EÚ od roku 2024

Kde sa uplatňuje DPH pri nadobudnutí alebo dodaní tovaru v rámci EÚ? Aj vás trápi táto či iná otázka, ktorá súvisí s obchodovaním tovaru? Zorientovať sa v tejto náročnej spleti pravidiel vám pomôže daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. Na príkladoch vám vysvetlí, ako správne určiť miesto dodania tovaru, kde všade sa registrovať a aké výkazy musíte spracovať. Rozoberať budeme dodanie tovaru s prepravou, predaj na diaľku, režim call of stock, prenos daňovej povinnosti, kúpu a predaj použitého tovaru a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá fakturácie: Lehoty, vyhotovenie faktúr a oprava chýb v roku 2024

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám v tomto webinári komplexne vysvetlí pravidlá fakturácie v roku 2024. Naučí vás tvoriť základ dane na faktúre, opraviť základ dane pri rôznych situáciách a rovnako plniť všetky povinnosti spojené s vyhotovením a uchovávaním faktúr. Vďaka znalostiam, ktoré nadobudnete, tak minimalizujete riziká spojené s neplnením daňových povinností, ako je nesprávne vypočítanie dane, chýbajúce povinné údaje na faktúre či nedodržanie lehôt na vyhotovenie faktúry. K dispozícii budete mať navyše priestor riešiť vaše individuálne otázky. Neváhajte preto a prihláste sa na náš webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod

Obchodujete s tretími krajinami a myslíte si, že opatrenia voči Rusku a Bielorusku sa vás netýkajú? Omyl. Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku majú dopad najmä na dovoz tovaru z iných tretích krajín. Aký dopad majú tieto opatrenia na dovoz tovaru a aké dôkazy o ich dodržiavaní predložiť k colnému konaniu sa dozviete na webinári Reštriktívne opatrenia voči Rusku a Bielorusku a ich vplyv na medzinárodný obchod.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová, Marian Šašala

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zverejňovanie zmlúv, dodatkov a dohôd v Centrálnom registri zmlúv v roku 2024

Od roku 2023 zostávajú zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv po dobu 10 rokov. Čo ďalšie sa mení? Ako správne zverejňovať dodatky, dohody, zmluvy a ich prílohy v roku 2024? Vo webinári vám prinášame praktický manuál, ktorým vás prevedie finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Nájdete tu informácie, ktoré údaje nesmiete zverejniť, prípadne ich prekryť či úplne vymazať podľa GDPR a autorských práv. Pozrieme sa tiež na najčastejšie chyby, ktoré boli zistené a povieme si, ako ich opraviť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Interné smernice vo verejnej správe – ich tvorba, evidencia a kontrola v roku 2024

Aké interné akty má mať váš subjekt verejnej správy spracované v oblasti hospodárenia, účtovníctva, majetku a podobne? Odpoveď vám prinášame vo webinári priamo s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Vysvetlí vám, čo musíte interne zapracovať formou smernice, ako ich správne vypracovať aj evidovať. Upozorní vás, ktoré smernice požadujú kontroly či Najvyšší kontrolný úrad SR a aké chyby najčastejšie zistili. Ako pomôcku do praxe získate vzory jednotlivých smerníc.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: