Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Profivzdelávanie je vzdelávacie centrum, ktoré každoročne organizuje takmer po celom Slovensku desiatky odborných školeníprestížnych konferencií zameraných na horúce novinky a legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, práva, verejnej správy, manažmentu alebo podnikania. Novinkou z našej dielne sú webináre, ktoré môžete sledovať s pohodlia domova, prípadne kancelárie.

Už takmer 10 rokov vám v spolupráci s najlepšími odborníkmi na Slovensku alebo v zahraničí poskytujeme tie najpresnejšie informácie, či už prostredníctvom živých podujatí alebo formou online vzdelávania

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Získajte profesionálne celoročné online vzdelávanie z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky, a to navyše aj s možnosťou odborných konzultácií. Ročné PROFIvzdelávanie vám za bezkonkurenčnú cenu ponúka širokú škálu aktuálne horúcich tém a legislatívnych zmien spracovaných do troch foriem vzdelávania: WEBINÁRE, VIDEOŠKOLENIA, VIDEOZÁZNAMY Z WEBINÁROV.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

+ -

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú daňovú PP konferenciu. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa oboznámite s legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022.

Forma produktu:
Konferencia
Dátum konania:
8. - 10. 12. 2021
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

252,00 € s DPH 210,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie, zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky, preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme, ako uplatniť novú formu daňovej úľavy.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona DPH od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza v roku 2022 novela zákona o DPH. S Ing. Vladimírom Ozimým vám však na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: naučíte sa registrovať/zrušiť registráciu subjektov, prevziať podnikanie po zomretom, ako aj využívať osobitnú úpravu dane OSS a podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie s úpravou od 1. 1. 2022. Na webinári tiež získate praktické informácie k oznamovaniu bankových účtov na daňový úrad – koho sa týka, aká je lehota pre nových platiteľov DPH, kedy je možné zbaviť sa rizika ručenia za daň, aké sankcie hrozia za nesplnenie či uvedenie nepravdivých informácií.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela daňového poriadku v aplikačnej praxi od 1. 1. 2022

Aké výhody i nevýhody do praxe priniesla novela daňového poriadku od 1. 1. 2022, vám na tomto webinári predstaví Ing. Božena Jurčíková. Podrobne sa tu oboznámite s novými motiváciami k plneniu daňových povinností, ako aj s tým, ako novela rieši daňové podvody v tomto roku. Daňové subjekty sa detailne oboznámia so zmenou indexu daňovej spoľahlivosti, zmenou v spôsobe preukázania uplatňovaných výdavkov aj znížením administratívnej záťaže. Na webinári si budete môcť navyše zrekapitulovať aj zmeny daňového poriadku a novely lex korona z roku 2021. Na záver je pre vás vyhradený priestor na diskusiu a otázky.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Božena Jurčíková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Ste povinný odviesť daň za vaše vozidlo? Dôležité lehoty aj samotný postup vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 vám na tomto webinári predstaví Ing. Vladimír Ozimý. Okrem základných informácií, ktoré vozidlá sú predmetom dane alebo kedy dochádza k zániku tejto daňovej povinnosti, vás zároveň oboznámime aj s predpokladanou daňou a preddavkami na daň z motorových vozidiel pre rok 2022.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022

Povinnosť vyrovnať ročný koeficient, upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, vyrovnať zmeny účelu v daňovom priznaní, opraviť základ dane či vyrovnať preplatok alebo nedoplatok. To je len zlomok povinností platiteľa DPH pri prechode do nového účtovného roka. Nemusíte sa však trápiť sami. Poradíme vám, ako to zvládnuť. Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si zrekapitulujete najdôležitejšie termíny aj postupy z praxe. Aby pre vás rok 2022 nebol prekvapením, získate taktiež komplexný pohľad na jednotlivé novely daňových zákonov.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Mimoriadne zmeny Zákonníka práce a iných predpisov v tretej vlne pandémie

Nestíhate sledovať meniacu sa legislatívu na podporu zamestnávania počas COVID-19? Tento mimoriadny webinár vás nielen očami zákonodarcu, ale najmä pohľadom zamestnávateľov, personalistov, mzdárov a ďalších dotknutých osôb prevedie aktuálnymi právnymi predpismi, ktoré boli v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19 prijaté do pracovnoprávnej oblasti. Zaoberať sa budeme praktickou aplikáciou jednotlivých zmien v Zákonníku práce, náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaní. Priestor vyhradíme navyše aj na otázky, ktoré zostávajú aj naďalej nejasné.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdárske zákony od roku 2022 v kocke

Potrebujete sa oboznámiť s novým vymeriavacím základom pre odvody, daňovým bonusom na dieťa, stravovaním zamestnancov, prípadne so mzdovými veličinami, sadzbami dane či ďalšími očakávanými aktualitami v oblasti Zákonníka práce a dane zo závislej činnosti? A čo oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam? Radi by ste sa na ne vopred pripravili? Ste na správnom mieste. Na webinári s Júliou Pšenkovou vás ako zamestnanca mzdového alebo personálneho oddelenia kompletne pripravíme na rok 2022.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1. 1. 2022

Webinár s Júliou Pšenkovou vám detailne priblíži, ako postupovať pri výkone zrážok zo mzdy či exekúciách v roku 2021 a následne v roku 2022 po zavedení nových hodnôt nepostihnuteľných častí čistej mzdy. V závere dňa sa budete plne orientovať v povinnostiach zamestnávateľa aj zamestnanca, vrátane špecifických prípadov, kedy je mzdový účtovník nútený použiť tretinový systém pri výpočte zrážok alebo vyhlásiť konkurz na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás krok za krokom sprevádza zostavením internej smernice o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom. Je určené rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj pre podnikateľov a živnostníkov. Po úvodnej rekapitulácii pravidiel pre stravovanie v roku 2021 aj s výhľadom na rok 2022 si vypočujete najmä praktické informácie o tom, na čo nezabudnúť pri tvorbe internej smernice, čo má smernica obsahovať, aké prílohy sú súčasťou smernice alebo kde všade môže byť predmetná oblasť interne upravená.

Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022

Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022

Hneď na úvod roka vám prinášame veľkú rekapituláciu zmien v účtovníctve a v novelách Obchodného zákonníka účinných od 1. 1. 2022. V rámci prvej časti webinára vám Ing. Mária Horváthová poskytne potrebné informácie k procesu digitalizácie, vďaka čomu pre vás transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne nebude žiaden problém.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti)

Na webinári s Júliou Pšenkovou nahliadneme na 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022 – zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zmeny v zdravotnom poistení a zmeny v dani zo závislej činnosti. Okrem toho, že si zrekapitulujete všetko dôležité, zorientujete sa tiež v nových vymeriavacích veličinách a do praxe si odnesiete správne postupy pre rok 2022.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákonník práce – zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022

Mzdovou problematikou v roku 2022 vás na tomto webinári prevedie obľúbená lektorka Júlia Pšenková. Ako účastník si vypočujete všetko, čo potrebujete vedieť o nových mzdových veličinách aj postupoch v aplikačnej praxi – vrátane minimálnej mzdy a príplatkov ku mzde, zmien v stravovaní zamestnancov, novom výpovednom dôvode (65 rokov), nároku na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa, zmien v exekučných zrážkach či nepostihnuteľných sumách.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 (Digitalizácia v účtovníctve)

Digitalizácia účtovníctva je za dverami. To najdôležitejšie k očakávanej novele zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 vám ešte v tomto roku dopodrobna predstaví Ing. Mária Horváthová. Rozoberané budú obe hlavné zmeny – zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov, ako aj rozšírenie povinnosti zverejňovať účtovné závierky na všetky právnické osoby.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

KURZARBEIT - nové možnosti podpory v čase skrátenej práce od 1. 1. 2022

Na webinári s Júliou Pšenkovou si jednak osvojíte konkrétne návody, ako opraviť najčastejšie chyby v kontakte so Sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou a zároveň si vypočujete, ako im v budúcnosti predchádzať. Po jeho absolvovaní budete plne schopný samostatne opraviť existujúci mesačný výkaz či chyby v ňom, opraviť dni PN vo výkazoch a mzdách, stornovať registráciu prihlášky a odhlášky, vyrovnať zamestnancovi preplatok na poistnom z dôvodu spätne priznaného invalidného a starobného dôchodku, overiť správnosť doby trvania pandemickej PN aj OČR, opraviť uplatnenie polovičných odvodov a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru na diaľku od 1. 7. 2021 – rekapitulácia zmien, príklady a otázky z praxe

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vás v tomto videoškolení prevedie súčasnou praxou predaja tovaru na diaľku (resp. cez e-shop) na území EÚ a predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov. Videoškolenie obsahuje rekapituláciu upravených pravidiel s platnosťou od 1. 7. 2021 doplnenú o odpovede na súvisiace otázky, ktoré lektor aktuálne rieši s klientmi v rámci poradenskej činnosti. Vo videoškolení navyše nájdete aj konkrétny návod na počítanie obratu a príklady rôznych kombinácií prípadov.

Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant

KURZARBEIT - nové možnosti podpory v čase skrátenej práce od 1. 1. 2022

JUDr. Martin Vavro vás na tomto webinári oboznámi s trvalým systémom kurzarbeit, ktorý sa na Slovensku zavádza počnúc 1. 1. 2022. V rámci týchto nových pravidiel pre skrátenú prácu sa dozviete, ako sa na podpore bude podieľať štát a ako zamestnávateľ, ktorí zamestnanci a zamestnávatelia budú zahrnutí do systému kurzarbeit, aké sú podmienky poskytnutia podpory z tohto systému a taktiež to, ako sa kurzarbeit dotkne sadzieb sociálneho poistenia. Preberané budú aj aktuálne najčastejšie prekážky na strane zamestnávateľa, ku ktorým vám poskytneme navyše aj konkrétne riešenia dostupné na základe súčasnej i pripravovanej pracovnoprávnej legislatívy.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Martin Vavro

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022

Webinár je určený všetkým, ktorí sa chcú oboznámiť so všetkými zmenami a novinkami vo vykazovaní Intrastatu v roku 2022, ktoré vyplývajú z nariadenia EÚ a Rady č. 2152/2019 o európskych podnikových štatistikách a ustanovenia nového nariadenia vlády č. 333/2021 Sb.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Monika Šašalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Používanie služobného vozidla na súkromné účely

PhDr. Jozef Sýkora, MBA vám v tomto videoškolení ozrejmí, ako správne používať služobné vozidlo na súkromné účely. Vo videoškolení nájdete prehľad o zákonných lehotách, povinnostiach, odpovede na najčastejšie otázky aj odporúčania lektora do praxe. K videoškoleniu získate vzor/šablónu vzorovej dohody, ktorú je nevyhnutné s takýmto zámerom uzatvoriť a ktorú môžete navyše využiť aj v roku 2022.

Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
45 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: