Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Profivzdelávanie je súčasťou spoločnosti Poradca podnikateľa. Už viac ako 30 rokov prinášame spoľahlivé riešenia v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy, firemnej bezpečnosti a ostatnej aktuálnej legislatívy. 
Denne za vás sledujeme dianie vo svete legislatívy a vzdelávame vás spolu s najväčšími profesionálmi v odbore. Vyberte si, akou formou sa budete u nás vzdelávať. Vyhovujú vám tradičné prezenčné školenia a konferencie? Alebo uprednostňujete moderné online vzdelávanie? Ak sú pre vás nevyhnuté školenia viackrát ročne, odporúčame vám zvýhodnené ročné predplatné. 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

Rok vydania:
2021-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468 € s DPH 390 € bez DPH

+ -

Kybernetická bezpečnosť 2023

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od zdôraznenia reálneho presahu notácie informačnej architektúry a kybernetickej bezpečnosti, resp. riadenia kybernetických rizík, cez odolnosť v kyberpriestore založenú na každodennej realite, bilancii auditu a posudzovania kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348 € s DPH 290 € bez DPH

Vyberte variant

DNA Lídra 2023

Pozývame vás na 5. ročník podujatia DNA Lídra 2023, ktoré je nevšedným spojením biznisu a kultúry. Môžete sa tešiť na príbehy 8 úspešných lídrov z oblasti biznisu, športu a kultúry. Zažijete deň plný inšpirácie, networkingu a nových podnetov pre vás biznis.

Miesto konania:
Žilina – Mestské divadlo v Žiline
Dátum konania:
23. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

114 € s DPH 95 € bez DPH

Vyberte variant

Stavebné právo 2023

Rok 2023 priniesol revolúciu v stavebnom zákone. Zmeny však ani z ďaleka nekončia. Aké sú aktuálne výzvy v stavebnej legislatíve? Získajte priestor pre mnohé inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce či firmami z praxe.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, a preto si program môžete vypočuť aj doma na obrazovkách.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
27. - 28. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348 € s DPH 290 € bez DPH

Vyberte variant

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas spolu s vašimi kolegami v nádhernom historickom Grandhoteli Starý Smokovec****. Už po 9-krát nás odborníci, ako je Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková, pripravia na bezproblémový prechod do nového účtovného roka 2024.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Vysoké Tatry, Grandhotel Starý Smokovec****
Dátum konania:
6. – 8. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

444 € s DPH 370 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v dôchodkoch v II. polroku 2023 a od roku 2024

Dôchodkový systém prešiel v druhom polroku 2023 opäť viacerými zmenami. Aké sú aktuálne podmienky nároku na dôchodok a aké zmeny nastali v predčasnom starobnom dôchodku od 1. júla? Aké sú platné sumy od 1. októbra a ako sa zvýšia od r. 2024? Je výhodnejšie žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo až v roku 2024? Sledujte webinár s RNDr. Janou Motyčkovou a získajte podrobný prehľad o dôchodkoch a zmenách, ktoré nastali tento rok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Nové možnosti financovania originálnych školských kompetencií po novele od 1. 9. 2023

Novela školského zákona zavádza od 1. 9. 2023 zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií. Na webinári s uznávanou poradkyňou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si predstavíme zmenu financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme stav pred novelou a po novele a zodpovieme vám prípadné otázky. Dozviete sa množstvo praktických informácií pre rok 2023/2024. Napríklad, ako uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť rozpočet na rok 2024 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako zostaviť rozpočet na rok 2024, i to, podľa akých pravidiel hospodárenia postupovať v rozpočtovom provizóriu, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve. Poskytne vám celistvý pohľad na celý proces zostavenia, schvaľovania rozpočtu na rok 2024 v podmienkach uplatňovania zásad rozpočtovej zodpovednosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov. Slúži ako praktický sprievodca, ktorý ukáže, ako spracovať odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024, ako preveriť podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a ako hodnotiť stav a vývoj dlhu. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – majetok verejnej správy, samosprávy a škôl v roku 2023

Na ďalšom zo série webinárov na tému ekonomické minimum sa spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou zameriame na „majetok verejnej správy, samosprávy a škôl“. Najmä na jeho vymedzenie, evidenciu, zaraďovanie a v neposlednom rade na základnú finančnú kontrolu právnych a ostatných majetkových úkonov. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vyraďovanie a likvidácia majetku v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako vyradiť či zlikvidovať majetok verejnej správy, samosprávy alebo školy? Je dostupných mnoho odborných článkov a literatúry. Máloktoré z nich však poskytnú taký výklad, ktorý nám umožní v praxi postupovať bez nejasností. Našou ambíciou spolu s lektorkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je vyplniť túto „medzeru“. Vo forme webinára vám prinášame praktický manuál k vyraďovaniu a likvidácii majetku, ako aj k vytvoreniu povinnej dokumentácie a vypracovaniu interného predpisu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT-SK spravodajská povinnosť v roku 2024

V súčasnosti prebieha legislatívne spracovávanie návrhu vyhlášky č. 160/2023 Z. z., ktorou sa vydáva program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026. Tento program zahŕňa aj INTRASTAT-SK a súčasne prehodnocuje spravodajskú povinnosť zdaniteľných osôb v štatistike INTRASTAT-SK za sledované obdobie od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zdaňovanie virtuálnych mien – nové možnosti zníženia daňovo-odvodovej záťaže od 1. 1. 2024

S účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza novela zákona o dani z príjmov dva nové nástroje, ktorých kombináciou si budete môcť znížiť daňovo-odvodovú záťaž pri predaji virtuálnych mien. Prvým nástrojom je čiastočné oslobodenie príjmu z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby. Druhým nástrojom je uplatnenie zníženej sadzby dane 7%. Novinkou je tiež to, že výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu sa nebude považovať za zdaniteľný predaj virtuálnej meny. Na webinári vám daňový poradca JUDr. Ing. Peter Schmidt priblíži všetky očakávané novinky v oblasti virtuálnych zmien a rovnako aj postup, ako si uplatniť obidva nové nástroje.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovné pomery – ich vznik, skončenie a novinky v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023

Aký typ pracovného pomeru je pre vás najvýhodnejší a čo má po novom obsahovať pracovná zmluva? Aká odvodová záťaž vzniká pri jednotlivých druhoch pracovných pomerov, aké možnosti rozvrhnutia pracovného času legislatíva umožňuje a za akých okolností možno rozviazať pracovný pomer? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si podrobne objasníme špecifiká všetkých typov pracovných pomerov. Chýbať nebude ani rekapitulácia zmien, ktoré nastali v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023, vrátane zmien v materskom či novej povinnosti pre zamestnávateľov v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 (praktický príklad na tlačive)

Praktický seminár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2023. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Získate tiež dôležité informácie o postupoch, ktoré by mal daňovník dodržiavať pri prechode do nového účtovného obdobia.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Žilina, Bratislava
Dátum konania:
9. 1. 2024 a 15. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 (praktický príklad na tlačive)

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2023. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Získate tiež dôležité informácie o postupoch, ktoré by mal daňovník dodržiavať pri prechode do nového účtovného obdobia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2024 a vybrané problémy v praxi

Nový rok prinesie nové výzvy! Pripojte sa k nám a získajte praktické informácie o zmenách v oblasti DPH a DzP od 1. januára 2024, a to priamo od renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Pomôže vám zorientovať sa v novinkách tak, aby ste vykročili do nového roka pripravení a bez nejasností.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Aktuálne novinky v oblasti daňových a nedaňových výdavkov

Tento webinár povedie renomovaný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vám poskytne informácie o aktuálnych aj pripravovaných zmenách v daňovom prostredí a ich vplyve na daňové a nedaňové výdavky. Vysvetlíme si, v akom rozsahu a za akých podmienok si možno v tomto a budúcom roku zahrnúť do základu dane najčastejšie výdavky, ako je napr. automobil, benefity zamestnancov, zásoby a iné.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Legislatívne novinky v oblasti daní a účtovníctva na rok 2024

Nezmeškajte príležitosť byť o krok vpred v rýchlo meniacom sa prostredí daní a účtovníctva. Vyhľadávaný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám na tomto webinári predstaví všetky kľúčové zmeny na rok 2024, ktoré môžu ovplyvniť váš biznis. Poradí vám, ako sa s nimi efektívne vyrovnať a odpovie vám na prípadné otázky k nim.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám na tomto webinári poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2023. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy daňovníka pri vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, automobile v podnikaní, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, likvidácii tovaru, tvorbe opravných položiek, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne. Prípadné otázky vám zodpovie lektor v rámci diskusie – neváhajte preto a príďte sa odborne poradiť na náš webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Vybrané problémy v oblasti DzP na konci roka 2023

Na webinári s renomovaným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým si vezmeme pod lupu najpálčivejšie problémy z oblasti dane z príjmov na konci roku 2023. Lektor vám pomôže zorientovať sa v súvisiacich právnych predpisoch, poskytne vám praktické návody a odpovie na vaše prípadné otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: