Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke

PDF verzia

Účelom smernice o obehu účtovných dokladov je dosiahnutie maximálne efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Potreba vypracovania smernice priamo nevyplýva z nijakého právneho predpisu, zákon o účtovníctve však stanovuje povinné náležitosti účtovného dokladu a stanovuje, čo tvorí účtovnú dokumentáciu. Preto vypracovanie smernice je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke.

Cena s DPH
6,96 €
Cena bez DPH
5,80 €
Rok vydania
2020
Počet strán
51
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke

Účelom smernice o obehu účtovných dokladov je dosiahnutie maximálne efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Potreba vypracovania smernice priamo nevyplýva z nijakého právneho predpisu, zákon o účtovníctve však stanovuje povinné náležitosti účtovného dokladu a stanovuje, čo tvorí účtovnú dokumentáciu. Preto vypracovanie smernice je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke.
Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé účtovné doklady, ich kontrolu, zaúčtovanie a archivovanie a sprehľadnenie systémov obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke. V neposlednom rade je dôležitá aj pri daňových kontrolách a auditoch.
Cieľom tejto smernice je opísať operácie s jednotlivými účtovnými dokladmi, ktoré sa v účtovnej jednotke vyskytujú, zodpovedné útvary (strediská) alebo osoby. V smernici by mal byť kladený dôraz na to, aby sa všetky doklady dostali k zaúčtovaniu, vrátane stanovených termínov a zodpovednosti.