Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ (online)

Cena s DPH
5,50 €
Cena bez DPH
4,58 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Daniela Ježová

Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ (online)

Publikácia sa zaoberá jedným z kľúčových právnych inštitútov práva EÚ – prejudiciálnym konaním, prináša prehľad konania z hľadiska teórie i praxe jednotlivých súdov, veľké množstvo judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ako aj judikatúry slovenských a rakúskych súdov.