Balík smerníc - Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov a normatívy spotreby upratovačských prác

Akcia -21%

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.

Ušetríte
21% = 6,85 €
Cena s DPH
33,07 € 26,22 €
Cena bez DPH
27,56 € 21,85 €
ISBN
978-80-8186-035-5, 978-80-8186-031-7, 978-80-8186-034-8
Rok vydania
2020
Počet strán
28
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD., Ing. Jarmila Szabová
+ -

Balík smerníc - Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov a normatívy spotreby upratovačských prác

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.
Ďalšou smernicu sa určujú normatívy spotreby upratovačských prác na účely určenia rozsahu upratovacej plochy jednotlivým upratovačkám školy/školského zariadenia a určenia počtu upratovačiek školy/školského zariadenia s ohľadom na množstvo, rozsah a náročnosť vykonávanej práce. Tretia smernica rozoberá hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, , t. j. počas roka prijať smernicu, kde sa upravia mechanizmy a kritéria hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov.