Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022

Milí priaznivci daní a účtovníctva, po úvodných mesiacoch v roku nabitých povinnosťami vás opäť v príjemný jarný čas pozývame do najpopulárnejšieho wellness hotela pod Vysokými Tatrami. Do „špiku kosti“ nahliadneme na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva. O optimalizačné triky či ďalšie overené rady z daňovej praxe sa s vami tradične podelí zohrané lektorské duo Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Podbanské, Grand hotel Permon****
Dátum konania
30. 5. – 1. 6. 2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
<strong>Varianty vstupeniek pre hostí s ubytovaním (Ubytovanie nie je zahrnuté v cene):</strong> 0,00 € 0,00 €
30.5. - 1.6. 2022 s plnou penziou bez ubytovania 305,00 € 366,00 €
30.5. – 31.5. 2022 s plnou penziou bez ubytovania 220,00 € 264,00 €
31.5. – 1.6.2022 s plnou penziou bez ubytovania 220,00 € 264,00 €
<strong>Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania:</strong> 0,00 € 0,00 €
30.5. – 1.6. 2022 bez ubytovania 325,00 € 390,00 €
30.5.2022 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
31.5.2022 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
1. 6.2022 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
<strong>Variant vstupenky pre živý online prenos:</strong> 0,00 € 0,00 €
30.5. – 1.6.2022 - ONLINE STREAM 210,00 € 252,00 €

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022

Milí priaznivci daní a účtovníctva, po úvodných mesiacoch v roku nabitých povinnosťami vás opäť v príjemný jarný čas pozývame do najpopulárnejšieho wellness hotela pod Vysokými Tatrami. Do „špiku kosti“ nahliadneme na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva. O optimalizačné triky či ďalšie overené rady z daňovej praxe sa s vami tradične podelí zohrané lektorské duo Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy.

Ak sa rozhodnete pripojiť k nám osobne, ubezpečujeme vás, že budú dodržané všetky hygienické opatrenia. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť osobne, budeme pre vás živý priebeh konferencie vysielať online.

Tip pre vás

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Povedali o nás

 • „Spojenie odbornej konferencie a relaxu vo výbornom prostredí je vždy prínosné pre účastníka.“
 • „Všetci spíkri boli super, maximálna spokojnosť.“
 • „Ústretovosť, vysoko profesionálny prístup.“
 • „Výborná konferencia, max. spokojnosť.“
 • „Konferencia splnila očakávania, spojenie s wellnesshotelom je výborná kombinácia.“
 • „Ráda k vám jezdím na školení, vyhovuje mi, že je to vše v kostce. Určite zase ráda přijedu. Veliká poklona jak organizátorum, tak prednášejícím.“
 • „Úplná spokojnosť.“
 • „Obaja prednášajúci sú topka!!! Všetko super!!!“
 • „Ďakujem za školenie aj za darček.“

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

 • Prierez najproblematickejšími zákutiami daní a účtovníctva
 • Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie
 • Relax v najpopulárnejšom wellness hoteli pod Tatrami

Prednášajúci

Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

Ing. Soňa Ugróczy, Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Program konferencie

30. 5. 2022 (1. deň konferencie)

9:00 – 9:30 hod.  - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 15:30 hod. - Program (vrátane prestávok a obeda)

Lektor:  Ing. Soňa Ugróczy

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH a jeho zmena (povinná/dobrovoľná zmena, prechod z mesačného na kvartálne zdaňovacie obdobie, resp. naopak)
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely, aký to má dosah na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1. 1. 2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPHpríklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné
 • Dodanie stavebného pozemku fyzickou osobou, kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby? pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD?

31. 5. 2022 (2. deň konferencie)

8:30 – 9:00 hod. - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod. - Program (vrátane prestávok a obeda)

Lektor:  Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2022

 • Rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1. 1. 2022 na všetkých platiteľov dane – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet v praxi, osobitný spôsob úhrady DPH podľa § 69c z faktúry priamo správcovi dane, kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane? Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1. 1. 2022?
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služieb pre „Ukrajinu“ z pohľadu DPH – poskytnutie tovarov, služieb, bezodplatné poskytnutie ubytovania, aké vznikajú povinnosti platiteľovi DPH?
 • Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
 • Zmeny od 1. 1. 2022 – záloha na jednorazový obal na nápoje z pohľadu DPH a účtovanie zálohových obalov
 • Refundácia DPH z EÚ – nákup  nástrojov, na ktorých sa vyrábajú výrobky v zahraničí, preddavky a nárok na vrátenie dane
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1. 1. 2022 (finančné príspevky, gastrolístky, stravovanie živnostníkov)
 • Nový pohľad na uplatňovanie benefitov zamestnancov od 1. 1. 2022 do výšky 500 eur za rok
 • Zdaňovanie podielu účasti na zahraničnej spoločnosti (právnická osoba a fyzická osoba – rezident SR)
 • Sadzba dane z príjmov PO a FO a preddavky na daň z príjmov v novom preddavkovom období roku 2022. Možnosti úpravy platenia preddavkov a možnosti splátok dane
 • Elektronický účtovný záznam, jeho význam a vplyv na uchovávanie dokladov
 • Účtovná jednotka od 1. 1. 2022, povinnosť uchovávať účtovnú dokumentáciu
 • Podanie účtovnej závierky od 1. 1. 2022 všetkými účtovnými jednotkami, zmeny v oblasti registra účtovných závierok
 • Index daňovej spoľahlivosti, čo to znamená pre daňový subjekt od 1. 1. 2022
 • Diskvalifikácia štatutárneho orgánu pre účely správy daní od 1. 1. 2022
 • Zavedenie kurzarbeitu a daňové dosahy zamestnávateľa v roku 2022

1. 6. 2022 (3. deň konferencie)

8:30 – 9:00 hod.  - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod. - Program (vrátane prestávok a obeda)

Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý

Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2022

 • Cestovné náhrady, zmena opatrení a vplyv na daňový výdavok pri vyplácaní zvýšených cestovných náhrad
 • Nehnuteľnosti v roku 2022 a daňový dosah pre podnikateľa aj občana SR. Vlastníctvo nehnuteľnosti, jej vloženie do pozemkového spoločenstva a právo na oslobodenie od dane pri predaji:
  • Oceňovanie nehnuteľnosti
  • Zaradenie nehnuteľnosti
  • Vyvolané investície spojené s výstavbou nehnuteľnosti
  • Zmarená investícia
  • Nehnuteľnosti určené na predaj a ich účtovno-daňový aspekt u daňovníka
  • Zdaňovanie nehnuteľnosti pri predaji
  • Nehnuteľnosť ako nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Práce na stavenisku (stavebný projekt) v zahraničí a dosah na zdanenie takýchto služieb viažucich sa k stavenisku (medzinárodné zdaňovanie, vznik stálej prevádzkarne)
 • Používanie motorového vozidla daňovníkom:
  • Automobil v obchodnom majetku 
  • Automobil v súkromnom majetku a používaný szčo na podnikanie
  • Automobil poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné účely a daňové dosahy pre zamestnávateľa a zamestnanca
 • Technické zhodnotenie na majetku a daňové dosahy vrátane technického zhodnotenia na prenajatom majetku
 • Pomoc pre utečencov z Ukrajiny a daňové dosahy u daňovníka, ak poskytne takúto materiálnu, resp. finančnú podporu
 • Mikrodaňovník a daňové aspekty pri splnení podmienok 
 • Vyplácanie dividendov v roku 2022 a daňové dosahy pre spoločníkov a spoločnosť (vyplácané do zahraničia, v rámci tuzemska a prijaté zo zahraničia)
 • Virtuálne meny a daňový dosah u podnikateľa a súkromnej osoby 

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre neubytovaných hostí:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe (počas konferencie)
 • Obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov
 • Občerstvenie počas celého dňa
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk

Pre ubytovaných hostí:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed v prvý deň konferencie pre ubytovaných na 2 noci (ostatné dni plná penzia je v cene ubytovania)
 • Obedy na 2 dni pre ubytovaných na 1 noc
 • Občerstvenie počas celého dňa
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk

 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu. Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôbUbytovanie na 2 nociUbytovanie na 1 noc
 30. 5. – 1. 6. 202230. – 31. 5. 2022 alebo 31.5. – 1. 6. 2022
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe187 € s DPH/osoba108 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe227 € s DPH/osoba128 € s DPH/osoba

* Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 90,10 €/100,10 €  /106,60 € na osobu v závislosti od typu izby.

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

 • Plnú penziu (2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA &KIDS´& SAUNAParadise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup dofitness centra
 • Parkovanie

Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

 • Polpenzia (1x raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy)
 • Voľný vstup dowellness centra AQUA &KIDS´&SAUNAParadise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

Dôležité upozornenie

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E