Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Podbanské, Grand hotel Permon****
Dátum konania
29. – 31. 5. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Podbanské, Grand hotel Permon**** 29. – 31. 5. 2023 330,00 € 396,00 €
+ -
Online prenos 29. – 31. 5. 2023 240,00 € 288,00 €
+ -

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Odborný program môžete absolvovať aj formou živého online prenosu. K dispozícii budete mať na stiahnutie školiace materiály a takisto aplikáciu na zadávanie otázok pre lektorov. Po skončení konferencie navyše získate až na 30 dní jej videozáznam.

Prečo by ste nemali chýbať?

 • Školia vás tí najlepší z najlepších
 • Príležitosť poradiť sa s daňovými špičkami naživo
 • Získajte optimalizačné daňové triky
 • Najväčší saunový svet s viac ako 30 atrakciami
 • Networking s odborníkmi z daňového sveta
 • Relax, wellness a zážitky vo Vysokých Tatrách
 

Nahliadnite na minulý ročník konferencie

Najdôležitejšie momenty z 8. ročníka PP konferencie Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022 sme pre vás zachytili v krátkej reportáži.

 

Prednášajúci

 • Soňa Ugróczy (Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.)

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

 • Vladimír Ozimý (Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov)

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Program konferencie

1. deň konferencie – 29. 5. 2023

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

9:00 – 9:30 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 15:30 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Zdaniteľná osoba a vykonávanie ekonomickej činnosti – povinnosti registrácie od 1. 1. 2023, kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; refakturácia, prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; bezodplatné dodanie tovaru, krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti, pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Predaj tovaru do EÚ, nákup tovaru z EÚ (preukazovanie oslobodenia, lehoty, trojstranný obchod, reťazový obchod – príklady z praxe)
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu od roku 2022, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH (dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach, vykazovanie vo výkazoch, povinnosť registrácie)
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné

 

2. deň konferencie – 30. 5. 2023

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023 (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Uplatňovanie zníženej sadzby DPH od 1.4.2023 v zmysle novely zákona o DPH na určité služby v oblasti športu a gastrosektora
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR

 

3. deň konferencie – 31. 5. 2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023

 

Ako sa páčila konferencia našim zákazníkom

 • „Príjemná atmosféra, každý deň veľa zaujímavých tém, dobrý výber lektorov, organizujte takéto školenia ďalej. 😊“
 • „Veľmi dobre spracované témy. Lektori veľmi prirodzení a experti na témy. Spokojnosť.“
 • „Ráda k vám jezdím na školení, vyhovuje mi, že je to vše v kostce. Určite zase ráda přijedu. Veliká poklona jak organizátorum, tak prednášejícím.“
 • „Konferencia splnila očakávania, spojenie s wellness hotelom je výborná kombinácia.“
 • „Spojenie odbornej konferencie a relaxu vo výbornom prostredí je vždy prínosné pre účastníka.“
 • „Všetci spíkri boli super, maximálna spokojnosť.“
 • „Skvelé školenie, na úrovni – ako sme na školenia od PP už zvyknutí. Tešíme sa na budúce.“
 • „Ďakujeme, profesionálna organizácia.“
 • „Veľká vďaka za vašu snahu, ochotu, organizáciu skvelých a pre nás prínosných konferencií a školení.“
 • „Ústretovosť, vysoko profesionálny prístup.“
 • „Výborná konferencia, max. spokojnosť.“
 • „Ďakujeme, všetko výborne zorganizované, max. spokojnosť.“
 • Výborné podujatie. Ďakujem.
 • „Úplná spokojnosť.“
 • „Obaja prednášajúci sú topka!!! Všetko super!!!“
 • „Ďakujem za školenie aj za darček.“

 * Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo zahŕňa prezenčná vstupenka?

 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z konferencie
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obedy, večere, coffee breaky a občerstvenie počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****
 

Čo zahŕňa online prenos?

 • Živý online prenos z konferencie
 • Online školiace materiály až na 30 dní
 • Videozáznam z konferencie až na 30 dní
 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme vás, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu. S kúpou vstupenky na konferenciu získavate zľavu na ubytovanie v Grand hoteli Permon**** až vo výške 20 %.

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôb Ubytovanie na 2 noci Ubytovanie na 1 noc
29. – 31. 5. 2023

29. – 30. 5. 2023 alebo 30. – 31. 5. 2023

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 442 € s DPH 256 € s DPH
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 341 € s DPH 188 € s DPH
 

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

 • Plnú penziu(2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje - počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo)
 • Voľný vstup do wellness centraAQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávaniev plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie
 • Bonus pre hostí „BUSINESS Permon ALL INCLUSIVE“: 1 klasická relaxačná masáž (25 min.) len za 14 EUR zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva
 

Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

 • Polpenzia(1x raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje - počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo)
 • Voľný vstup do wellness centraAQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávaniev plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie
 

Čas príchodu a odchodu:

Čas check-in je od 15:00 hod. Čas check-out je do 11:00 hod.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk

Dôležité upozornenie

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.
 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania

Grand hotel Permon**** 
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.1471167,19.9094083

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina