Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

Akcia -40% PDF verzia

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2019, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Ušetríte
40% = 8,00 €
Cena s DPH
19,99 € 11,99 €
Cena bez DPH
16,66 € 9,99 €
Rok vydania
2020
Počet strán
280
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2019, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Na modulových príkladoch s príslušnými vyplnenými tlačivami je krok za krokom ukázaný celý postup vyplnenia jednotlivých druhov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019.

Príručka Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa zaoberá daňovými priznaniami pre:

 • fyzické osoby,
 • právnické osoby,
 • subjekty verejnej správy a územnej samosprávy,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie.

Príručka Daňové priznanie k dani z príjmov vám pomôže pri zostavení daňového priznania tak, aby bolo správne, bez chýb a v prehľadne graficky spracovanej podobe s množstvom príkladov z praxe. V príručke sú zaznamenané všetky zmeny týkajúce sa daňového priznania za rok 2019.

OBSAH

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

 • Povinnosť podávania daňového priznania
 • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
 • Vyčíslenie daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
 • Príjmy, ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní
 • Zdaniteľné príjmy, ktoré sú uvádzané v daňovom priznaní – vyčíslenie daňovej povinnosti
 • Príklad – daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019 typ B

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

 • Tlačivo na vyplnenie daňového priznania daňového priznania PO za rok 2019, vyplnenie jednotlivých riadkov
 • Preddavky na daň z príjmov PO v roku 2020
 • Platenie dane z príjmov právnickej osoby
 • Spracovanie príkladu v tlačive daňového priznania PO za zdaňovacie obdobie roka 2019

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019

 • Príjmy oslobodené od dane – § 13, § 13a) až c) a § 52 ZDP
 • Príjmy vyberané zrážkou – § 43 ZDP
 • Príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, a povinnosť podať daňové priznanie
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania príspevkovej organizácie za rok 2019, ktorej zriaďovateľom je mesto

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

 • Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom na vyplnenie DP obce za rok 2019

Ukážka