Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2021, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.

V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Cena s DPH
32,09 €
Cena bez DPH
29,17 €
EAN kód
9788081860843
Rok vydania
2022
Počet strán
360
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Michaela Vidová
+ -

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2021, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.

V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, ktorý označujeme ako zdaňovacie obdobie. V daňovom priznaní uvádzajú všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a ktoré nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahnu sumu 2 255,72 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

V závislosti od druhu dosiahnutých príjmov, fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov na dvoch typoch tlačív:

  • typu A, ktoré je určené pre tie fyzické osoby, ktoré dosiahli iba príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • typu B, ktoré je určené pre tie fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dosiahli aj iné alebo len iné zdaniteľné príjmy (§ 6 - § 8 zákona o dani z príjmov).

Zmena vo vzore daňového priznania typu A za rok 2021 oproti roku 2020 nastala v nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru daňového priznania bola táto možnosť odstránená. Došlo k posunu označenia riadkov aj odkazov v tlačive na základe zákona č. 301/2019. Doplňuje sa informácia o nároku na daňový bonus, ak si daňovník neuplatňuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona č. 257/2021 Z. z.

Vo vzore daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2021 došlo k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty, ktorá sa týka mikrodaňovníkov a SZČO s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a právnických osôb, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi. Právnické osoby ako s.r.o., akciová spoločnosť alebo nezisková spoločnosť (napr. občianske združenie) na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (resp. v roku 2022) taktiež použijú nové tlačivo daňového priznania pre právnické osoby.

Oproti minulému roku sa všetky vzory tlačív zmenili.

  • Typ A = tlačivo č. MF/ 010697/2021-721
  • Typ B = tlačivo č. MF/ 010699/2021-721 
  • Tlačivo pre Právnické osoby = tlačivo č. MF/ 10700/2021-721

Naša príručka vám pomôže pri zostavení daňového priznania, tak aby bolo správne a bez chýb.

Obsah publikácie

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 (Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (Ing. Sidónia Jakubovie)
  • Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2021 (Ing. Michaela Vidová)
  • Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021 (Ing. Michaela Vidová)

Ukážka