Dekriminalizácia marihuany v podmienkach SR s vybranou judikatúrou (ONLINE verzia)

Online verzia

Publikácia sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky. Poukazuje na minulé a súčasné trendy a vývoj spoločnosti v oblasti protidrogovej politiky ostatných štátov, ako aj poskytuje rozbor aktuálnej legislatívy platnej v Slovenskej republike s návrhmi de lege ferenda a aktuálnou rozhodovacou praxou súdov.

Cena s DPH
13,20 €
Cena bez DPH
11 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach SR s vybranou judikatúrou (ONLINE verzia)

Publikácia sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky. Poukazuje na minulé a súčasné trendy a vývoj spoločnosti v oblasti protidrogovej politiky ostatných štátov, ako aj poskytuje rozbor aktuálnej legislatívy platnej v Slovenskej republike s návrhmi de lege ferenda a aktuálnou rozhodovacou praxou súdov.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu