• Úvod
  • >>
  • Doplnková literatúra

Doplnková literatúra

Zobrazenie:
Zoradiť:

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Peter Potásch

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Tripartitum (online)

je nielen súkromnoprávnou pamiatkou (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení. Umožňuje čitateľovi preniesť sa v čase o niekoľko storočí späť a stať sa účastníkom súdnych pojednávaní so všetkým, čo k tomu patrí.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Jednotné kontaktné miesta (online)

Praktický sprievodca právnou procedúrou získania podnikateľského (a nielen živnostenského) oprávnenia prostredníctvom jednotných kontaktných miest.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

+ -

Ľudský faktor v spravodajských službách (online)

Zborník o spravodajských službách, ktorý bol venovaný významu ľudskej dimenzie v činnosti spravodajských služieb. Časť príspevkov bola venovaná aj „machiavellizmu“ a jeho mieste v spravodajských službách.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

1,20 € s DPH 1,00 € bez DPH

+ -

Ústavné právo Slovenskej republiky, osobitná časť (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc., Ľubor Cibulka

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná časť (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc., Ľubor Cibulka, Karel Klíma

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Marek Števček a kolektív

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

English for Legal Purposes (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Zuzana Kurucová, Andrea Demovičová, Elena Rozina, Petra Bojsová

16,80 € 5,50 € s DPH 14,00 € 4,58 € bez DPH

+ -

Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Daniela Ježová

5,50 € s DPH 4,58 € bez DPH

+ -

Kontrola v obecnej samospráve (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Marian Hoffmann, Jozef Tekeli

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe (online)

Zborník k problematike domáceho násilia nielen od slovenských odborníkov, ale aj od uznávaných autorít zo zahraničia, ktoré pracujú pre rôzne mimovládne organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

3,60 € 1,20 € s DPH 3,00 € 1,00 € bez DPH

+ -

Trestná zodpovednosť právnických osôb (online)

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

1,20 € s DPH 1,00 € bez DPH

+ -

Zmeny v spravodajských službách (online)

Zborník príspevkov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2007 za účasti 7 bývalých riaditeľov spravodajských služieb na tému Zmeny v spravodajských službách.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

1,20 € s DPH 1,00 € bez DPH

+ -

Zákony pre ľudí Premium

Zákony pre ľudí Vám ponúkajú právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 v aktuálnom znení. Zakúpením produktu získate funkcie, ktoré Vám umožnia pracovať s predpismi rýchlejšie, jednoduchšie a veľmi efektívne.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

18,00 € s DPH 15,00 € bez DPH

Vyberte variant