Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

Aktualizované

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období od 1. januára 2024 od našej renomovanej autorky Ing. Jany Vrškovej.

Cena s DPH
22,98 €
Cena bez DPH
19,15 €
ISBN
978-80-8186-164-2
Rok vydania
2024
Počet strán
216
Formát
PDF - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Vršková
+ -

Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období od 1. januára 2024 od našej renomovanej autorky Ing. Jany Vrškovej.

Neziskové účtovné jednotky postupujú pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva v súlade s opatrením Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3.  decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015- 74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74 a opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013340/2023-74 v znení neskorších predpisov.