Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje 132 rozhodnutí slovenských súdov, ktoré sa týkajú pravidiel pre vyporiadanie BSM a jeho jednotlivých súčastí, a tiež vymedzenia vecí, v ktorých môže jeden z manželov konať za druhého bez jeho súhlasu. Vo výbere sú zaradené aj rozhodnutia k dohode manželov o úprave rozsahu BSM, k dlhom počas BSM a aj k jeho zrušeniu počas trvania manželstva.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov (ONLINE verzia)

Výber obsahuje 132 rozhodnutí slovenských súdov, ktoré sa týkajú pravidiel pre vyporiadanie BSM a jeho jednotlivých súčastí, a tiež vymedzenia vecí, v ktorých môže jeden z manželov konať za druhého bez jeho súhlasu. Vo výbere sú zaradené aj rozhodnutia k dohode manželov o úprave rozsahu BSM, k dlhom počas BSM a aj k jeho zrušeniu počas trvania manželstva.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
Nájdete v ňom tiež rozhodnutia k procesnoprávnym aspektom konania o vyporiadanie BSM.

Obsah judikatúry:
 1. K pravidlám pre vyporiadavanie BSM a jeho jednotlivých súčastí
 2. Vymedzenie vecí, v ktorých môže jeden z manželov konať za druhého bez jeho súhlasu
 3. K dohode manželov o úprave rozsahu BSM
 4. K dohode manželov o vyporiadaní BSM
 5. K zrušeniu BSM počas trvania manželstva
 6. K iným skutočnostiam spôsobujúcim vznik/zánik BSM
 7. Rozsah majetkových súčastí (aktív) BSM
 8. Disparita podielov pri vyporiadaní BSM
 9. Vnosy do BSM a výnosy z BSM
 10. BSM a dlhy
 11. K záležitostiam súvisiacim so zákonnou fikciou vyporiadania BSM
 12. Niektoré procesnoprávne aspekty konania o vyporiadanie BSM
 13. BSM a naliehavý právny záujem v súvislosti s žalobou na určenie podľa § 137 písm. c) CSP
 14. Neodkladné opatrenia v súvislosti s BSM
 15. K trovám konania o vyporiadanie BSM
 16. Režim BSM v trestnom konaní

Odkaz na využívanie produktu nájdete TU.