Judikatúra k osobitným trestnoprávnym spôsobom konania (ONLINE verzia)

Online verzia

Online výber obsahuje 117 rozhodnutí súdov týkajúcich sa osobitných spôsobov konania, ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Konkrétne ku dohode o vine a treste, ku konaniu proti mladistvému, ku konaniu proti ušlému, ku konaniu pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, k trestnému rozkazu, ku konaniu o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a k záznamu telekomunikačnej prevádzky.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k osobitným trestnoprávnym spôsobom konania (ONLINE verzia)

Online výber obsahuje 117 rozhodnutí súdov týkajúcich sa osobitných spôsobov konania, ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Konkrétne ku dohode o vine a treste, ku konaniu proti mladistvému, ku konaniu proti ušlému, ku konaniu pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, k trestnému rozkazu, ku konaniu o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a k záznamu telekomunikačnej prevádzky.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu