Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber viac ako 160 rozhodnutí v podobe prehľadu právnych viet jednotlivých rozhodnutí. Radenie podľa súvislosti s jednotlivými ustanoveniami z. č. 73/1998 Z. z.. Možnosť zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
30 €
Cena bez DPH
25 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP (ONLINE verzia)

Výber viac ako 160 rozhodnutí v podobe prehľadu právnych viet jednotlivých rozhodnutí. Radenie podľa súvislosti s jednotlivými ustanoveniami z. č. 73/1998 Z. z.. Možnosť zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
OBSAH
 • PRVÁ ČASŤ - SLUŽOBNÝ POMER (§ 1 - § 5) /15/
 • DRUHÁ ČASŤ - DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY (§ 6 - § 46) /14/
 • TRETIA ČASŤ - SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC (§ 47 - § 62) /24/
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU (§ 64 - § 83) /7/
 • PIATA ČASŤ - PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI (§ 84 - § 134) /19/
 • ŠIESTA ČASŤ - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY (§ 135 - § 140) /1/
 • SIEDMA ČASŤ - STAROSTLIVOSŤ O POLICAJTOV (§ 141 - § 158) /3/
 • ÔSMA ČASŤ - NÁHRADA ŠKODY (§ 159 - § 188a) /15/
 • DEVIATA ČASŤ - SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU (§ 189 - § 199) /20/
 • JEDENÁSTA ČASŤ - ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE (§ 225 - § 230) /6/
 • DVANÁSTA ČASŤ - KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU (§ 231 - § 247a) /36/
 • TRINÁSTA ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA (§ 249 - § 271) /1/


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu