Judikatúra k zmluve o dielo (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber takmer 300 rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré riešili otázky a spory týkajúce sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch, ktorou je zmluva o dielo. Zmluva o dielo je podrobne upravená v § 536 až § 565 Obchodného zákonníka.

Cena s DPH
46,20 €
Cena bez DPH
38,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k zmluve o dielo (ONLINE verzia)

Výber takmer 300 rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré riešili otázky a spory týkajúce sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch, ktorou je zmluva o dielo. Zmluva o dielo je podrobne upravená v § 536 až § 565 Obchodného zákonníka.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.