Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje 70 rozhodnutí s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Zákonníka práce. Obsahuje rozhodnutia nielen k výpovedi, zákazu výpovede, okamžitému skončeniu, ale aj k účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru a k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru. Obsahuje tiež rozhodnutia ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
25,80 €
Cena bez DPH
21,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru (ONLINE verzia)

Výber obsahuje 70 rozhodnutí s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Zákonníka práce. Obsahuje rozhodnutia nielen k výpovedi, zákazu výpovede, okamžitému skončeniu, ale aj k účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru a k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru. Obsahuje tiež rozhodnutia ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

OBSAH 

  • Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60)
  • Výpoveď (§ 61, § 62, § 63)
  • Zákaz výpovede (§ 64 - § 67)
  • Okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 68 - § 70)
  • Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (§ 71)
  • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru (§ 74)
  • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru (§ 77 - § 80)
  • Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu