Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka - judikatúra (ONLINE verzia)

Online verzia

Publikácia ponúka analýzu judikatúry k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka na základe absolútne neplatného právneho úkonu a rozoberá nadobúdanie vlastníctva v prípadoch odstúpenia od zmluvy, relatívnej neplatnosti právneho úkonu a naplnenia rozväzovacej podmienky. Jej súčasťou je aj výber rozhodnutí slovenských súdov k danej problematike.

Cena s DPH
25,80 €
Cena bez DPH
21,50 €
Rok vydania
2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka - judikatúra (ONLINE verzia)

Publikácia ponúka analýzu judikatúry k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka na základe absolútne neplatného právneho úkonu a rozoberá nadobúdanie vlastníctva v prípadoch odstúpenia od zmluvy, relatívnej neplatnosti právneho úkonu a naplnenia rozväzovacej podmienky. Jej súčasťou je aj výber rozhodnutí slovenských súdov k danej problematike.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.