Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber rozhodnutí Najvyššieho súdu SR ponúkame rozčlenený do jedenástich okruhov, napr. k podmienkam prípustnosti dovolania, k tzv. majetkovému cenzu, k vymedzeniu rozhodnutí, proti ktorým je a proti ktorým nie je prípustné dovolanie ale aj ku konkrétnym dôvodom prípustnosti dovolania, ako napr. odklon od ustálenej rozhodovacej praxe.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Rok vydania
2020
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu (ONLINE verzia)

Výber rozhodnutí Najvyššieho súdu SR ponúkame rozčlenený do jedenástich okruhov, napr. k podmienkam prípustnosti dovolania, k tzv. majetkovému cenzu, k vymedzeniu rozhodnutí, proti ktorým je a proti ktorým nie je prípustné dovolanie ale aj ku konkrétnym dôvodom prípustnosti dovolania, ako napr. odklon od ustálenej rozhodovacej praxe.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.
Tematické okruhy:
1. K podmienkam prípustnosti dovolania netýkajúcim sa dovolacieho dôvodu
2. K obmedzeniu prípustnosti dovolania tzv. majetkovým cenzom
3. Vymedzenie rozhodnutí, proti ktorým je a proti ktorým nie je prípustné dovolanie
4. K lehote na podanie dovolania
5. K dovolaniu opretému o tzv. vady zmätočnosti
6. Všeobecne k spôsobu uplatnenia dovolacích dôvodov podľa § 421 CSP
7. K prípustnosti dovolania z dôvodu odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe
8. Konkrétna ustálená rozhodovacia prax v niektorých oblastiach
9. K dovolaniu odôvodnenému nevyriešením otázky v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu
10. K dovolaniu odôvodnenému nejednotnou rozhodovacou praxou dovolacieho súdu
11. Rôzne aspekty týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdu v dovolacom konaní

Link na produkt nájdete TU.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu