Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR

Akcia -35%

Komentár ku konsolidačnému balíku s jasnou podrobnou štruktúrou k jej spracovaniu zostavil náš dlhoročný renomovaný autor Ing. Peter Ivánek. Podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 sa konsolidovaná účtovná závierka predkladá do 20. júna 2020.

Ušetríte
35% = 8,73 €
Cena s DPH
24,99 € 16,26 €
Cena bez DPH
20,83 € 13,55 €
Rok vydania
2020
Počet strán
123
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR

Komentár ku konsolidačnému balíku s jasnou podrobnou štruktúrou k jej spracovaniu zostavil náš dlhoročný renomovaný autor Ing. Peter Ivánek. Podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 sa konsolidovaná účtovná závierka predkladá do 20. júna 2020.
Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (,,KÚZ“) je už pomaly zaužívanou prácou účtovníkov ministerstiev, obcí a vyšších územných celkov. Prvé konsolidované účtovné závierky boli spracované za rok 2009, a to vrátane konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Následne sa od roku 2010 na najvyššej úrovni verejnej správyzostavuje súhrnná účtovná závierka (,,SÚZ“). V roku 2019 boli zostavené KÚZ za jubilejný 10. rok konsolidácie vo verejnej správe (od roku 2009 do roku 2018). Zároveň to znamená v ústrednej správe aj 10. rok nezávislého auditu KÚZ, zhodnotenia správnosti zostavených KÚZ a konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu.