BOZP 2024

Aké výzvy nás čakajú v oblasti BOZP v najbližších rokoch? V dňoch 12. – 13. marca 2024 sa na Štrbskom Plese bude konať prestížna PP konferencia, ktorá vám prináša jedinečnú príležitosť získať odborné rady priamo od významných expertov v odbore a nadviazať kontakty s inými účastníkmi z rôznych odvetví.

Hlavnými témami budú legislatívne novinky a výzvy, koordinácia bezpečnosti na stavbách, kontroly, sankcie a prešetrovanie úrazov na Slovensku. Podrobne ich rozoberieme v rámci panelových diskusií a prípadových štúdií, na ktoré sa môžete tešiť obidva dni.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
Dátum konania
12. – 13. 3. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Štrbské Pleso, Hotel Patria**** 12. – 13. 3. 2024 290 € 348 €
Online prenos 12. – 13. 3. 2024 190 € 228 €

BOZP 2024

Aké výzvy nás čakajú v oblasti BOZP v najbližších rokoch? V dňoch 12. – 13. marca 2024 sa na Štrbskom Plese bude konať prestížna PP konferencia, ktorá vám prináša jedinečnú príležitosť získať odborné rady priamo od významných expertov v odbore a nadviazať kontakty s inými účastníkmi z rôznych odvetví.

Hlavnými témami budú legislatívne novinky a výzvy, koordinácia bezpečnosti na stavbách, kontroly, sankcie a prešetrovanie úrazov na Slovensku. Podrobne ich rozoberieme v rámci panelových diskusií a prípadových štúdií, na ktoré sa môžete tešiť obidva dni.

Lektormi sú renomovaní odborníci z praxe, inšpekcie práce a právneho odvetvia, ktorí nám poskytnú návody, ako vyriešiť aj tie najproblematickejšie situácie z praxe. Spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti BOZP a táto konferencia nám poskytne všetky nástroje a znalosti, ktoré na to potrebujeme.

Pre koho je konferencia?

Pre zamestnávateľov, bezpečnostných manažérov, HR manažérov, personalistov, právne odvetvie, komerčné firmy,  verejnú správu a ostatnú verejnosť, ktorá sa zaoberá problematikou BOZP.

Čo vás čaká?

 • Panelové diskusie a prípadové štúdie
 • Networking s expertmi na oblasť BOZP
 • Wellness a zážitky vo Vysokých Tatrách
 

Prednášajúci

 • Stanislav Krajňák, PhD., MBA, Riaditeľ inšpektorátu práce Košice
 • Jozef Lukajka, PhD., Riadiaci advokát a zakladateľ Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 • Peter Hollý, EHS manager
 • prof. Ing. Jozef Martinka, PhD., MTF STU, VŠ učiteľ, zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
 • doc. Ing. Katarína Hollá, PhD., Docentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, hodnotiteľka výskumných ústavov pre MPSV ČR a členka medzinárodnej organizácie IDRiM
 • Ing. Peter PiklaOdborník a podnikateľ v oblasti BOZP v stavebníctve

Program konferencie

1. deň (12. 3. 2024)

09:00 – 10:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod. – Otvorenie konferencie (Michaela Pastorková)

10:10 – 10:15 hod. – Úvodný príhovor (Stanislav Krajňák)

1. blok: Kam smeruje BOZP? Legislatívne novinky a výzvy, ktoré nás čakajú.

10:15 – 10:40 hod. – Rešerš najdôležitejších zmien za uplynulé roky – aké sú skúsenosti v praxi? (Ing. Stanislav Krajňák, PhD.) ABSTRAKT

10:40 – 11:05 hod. – Zmeny v legislatíve v oblasti vzdelávania (Peter Hollý) ABSTRAKT

11:05 – 11:30 hod. – Smerovanie a zmeny trestnej zodpovednosti a odškodňovania v oblasti BOZP (JUDr. Jozef Lukajka, PhD.) ABSTRAKT

11:30 – 11:45 hod. – Imersívne technológie vo vzdelávaní a tréningu bezpečnosti (doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.)  ABSTRAKT

11:45 – 12:00 hod. – Význam neakreditovaných meraní pri optimalizácii faktorov pracovného prostredia (prof. Ing. Jozef Martinka, PhD.)  ABSTRAKT

12:00 – 12:05 hod. – Bezpečnosť v praxi – spoľahlivá skratka od Poradcu podnikateľa (Ing. Miriam Pilátová)

12:05 – 13:00 hod. Obed

2. blok: Ako zvládnuť kontrolu, koordináciu a vyhnúť sa sankciám

13:00 – 13:05 hod. – Otvorenie 2. bloku (Michaela Pastorková)

13:05 – 13:35 hod. – Výkon inšpekcie práce v hospodárskom subjekte (Ing. Stanislav Krajňák, PhD.) ABSTRAKT

13:35 – 14:05 hod. – Ako sa pripraviť na inšpekciu z pohľadu zamestnávateľa (Peter Hollý) ABSTRAKT

14:05 – 14:35 hod. – Sankcie, pokuty a možnosti zbavenia sa zodpovednosti pri inšpekcii a trestnom konaní (JUDr. Jozef Lukajka, PhD.) ABSTRAKT

14:35 – 15:05 hod. – Koordinácia bezpečnosti na stavbách (Ing. Peter Pikla) ABSTRAKT

15:05 – 15:25 hod. Prestávka

15:25 – 16:30 hod. – Panelová diskusia

19:00 hod. Spoločná večera

2. deň (13. 3. 2024)

09:00 – 09:10 hod. – Otvorenie 2. dňa konferencie (Michaela Pastorková)

3. Blok: Prešetrovanie úrazov – prípadové štúdie z praxe

09:10 – 09:40 hod. – Šetrenie úrazov práce spoločnosti (Peter Hollý) ABSTRAKT

09:40 – 10:10 hod. – Šetrenie úrazov z pohľadu Inšpekcie práce (Ing. Stanislav Krajňák, PhD.) ABSTRAKT

10:10 – 10:40 hod. Finančná a trestnoprávna zodpovednosť za pracovný úraz – aká vám hrozí výška odškodnenia a výška trestu? (JUDr. Jozef Lukajka, PhD.) ABSTRAKT

10:40 – 11:00 hod. –  Prestávka

11:00 – 12:00 hod. – Panelová diskusia

12:00 – 12:10 hod. – Ukončenie konferencie – záverečný príhovor a poďakovanie (Stanislav Krajňák)

12:10 – 13:00 hod. – Obed

Čo zahŕňa prezenčná vstupenka?

 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na stiahnutie počas 30 dní
 • 2x obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Spoločná večera pre prítomných účastníkov
 • Zľava na ubytovanie v Hoteli Patria****
 

Čo zahŕňa online vstupenka?

 • 2-dňový živý online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na stiahnutie počas 30 dní
 

Ubytovanie

Ako účastník konferencie máte nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Patria ****.

Izba štandard Apartmán Izba LUX
Jednolôžková Dvojlôžková Komfort Lux Jednolôžková Dvojlôžková
95 € 110 € 172 € 190 € 125 € 140 €

* Miestny poplatok 2,00€/osoba/noc sa dopláca zvlášť.
* Ubytovanie je možné predĺžiť za zľavnenú cenu.

Rezervácia ubytovania

 • Ubytovanie v termíne od 12. – 13. 3. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adrese: recepcia@hotelpatria.sk alebo telefonicky +421527848999.
 • Pri objednávaní ubytovania uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Poradca podnikateľa, inak vám zľava nebude uplatnená.
 

Ubytovanie zahŕňa

 • Raňajky
 • Neobmedzený vstup do wellness a bazénov
 • Bezplatné parkovanie
 

Digitálny záznam

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Hotel Patria ****
Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.12770108525237, 20.060178915732877 ABSTRAKT