Odpadové hospodárstvo 2021

Zmeny, ktoré nie sú jednoduché a už vôbec nie lacné... Od roku 2021 nastala ďalšia revolúcia, ktorá nám ponúka príležitosť skvalitniť odpadové hospodárstvo na Slovensku.
Spoločnosť Poradca podnikateľa vás pozýva na VII. ročník prestížnej EPI konferencie, kde za prítomnosti tvorcov legislatívy, miest, obcí aj firiem z praxe spoločne rozpútame otvorenú diskusiu k „najdôležitejším zmenám za posledných 20 rokov“.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****
Dátum konania
27. – 28. 9. 2021
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť 27. – 28. 9. 2021 240 € 288 €
Online stream 27. – 28. 9. 2021 150 € 180 €

Odpadové hospodárstvo 2021

Zmeny, ktoré nie sú jednoduché a už vôbec nie lacné... Od roku 2021 nastala ďalšia revolúcia, ktorá nám ponúka príležitosť skvalitniť odpadové hospodárstvo na Slovensku.
Spoločnosť Poradca podnikateľa vás pozýva na VII. ročník prestížnej EPI konferencie, kde za prítomnosti tvorcov legislatívy, miest, obcí aj firiem z praxe spoločne rozpútame otvorenú diskusiu k „najdôležitejším zmenám za posledných 20 rokov“.

Mestá a obce si vypočujú, ako na triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, čo so zákazom skládkovania odpadov a taktiež sa dozvedia, ako sa zmení triedený zber po zavedení nulových donáškových vzdialeností. Obchodné spoločnosti pripravíme na spustenie informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH).

Mestá a obce si vypočujú, ako triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad, čo so zákazom skládkovania odpadov alebo ako sa zmení triedený zber po zavedení nulových donáškových vzdialeností. Obchodné spoločnosti pripravíme na spustenie ISOHu. Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Čo vás čaká

 • Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste
 • Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi
 • Rozsiahle panelové diskusie na konci oboch dní

Prednášajúci

 • Martin Maslák, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
 • Marcel Vrátný, Teplarenský holding & Bratislavská teplarenská a.s., Chief Operations Officer / výrobný riaditeľ
 • Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR, odborný referent
 • Martin Basila, Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.
 • Tomáš Baloch, Ekolog ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů
 • Daniel Kleman, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vedúci oddelenia životného prostredia
 • Marcel Kalman, GX Solutions, a.s., produktový špecialista
 • Ján Kundľa, EKOS, Stará Ľubovňa, konateľ a riaditeľ
 • Miroslav Jurkovič, Špecialista cirkulárnej ekonomiky
 • Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o., konateľ spoločnosti
 • Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
 • Robert Procházka, VÚMZ SK, s.r.o., konateľ, výkonný riaditeľ
 • Kamil Potoma, Marius Pedersen a.s., vedúci oddelenia rozvojových aktivít

Moderátorka

 • Michaela Pastorková, Moderátorka konferencie

Program konferencie

27. 9. 2021 (1. deň)

09:30 - 10:30 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 - 10:40 - Otvorenie konferencie (Juraj Smatana)

I. blok prednášok: Ako sa zmení odpadové hospodárstvo po zavedení zákazu skládkovať neupravené odpady?

10:40 - 11:10 - Plány do budúcna k úprave odpadov a energetickému zhodnocovaniu odpadov (Martin Maslák)

11:10 - 11:30 - Legislatívne zmeny z pohľadu bioodpadov v roku 2021 a čo s bioodpadom po úprave odpadov (Miroslava Masničáková)

11:30 - 11:50 - Nebojte sa ISOHu – ako pomôže ISOH zmeniť odpadové hospodárstvo? (Martin Basila)

11:50 - 12:00 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk)

12:00 - 12:55 - Obedná prestávka

12:55 - 13:00 - Otvorenie popoludňajších prednášok

13:00 - 13:20 - Potenciál teplární na reforme odpadového hospodárstva SR (Marcel Vrátný)

13:20 - 13:40 - Mýty a polopravdy energetického zhodnotenia a čo so škvárou zo spaľovania? (Tomáš Baloch)

13:40 - 14:00 - Aký potenciál do reformy odpadov môže priniesť mechanicko-biologická úprava odpadov? (Robert Procházka)

14:00 - 14:15 - Prestávka

14:15 - 14:20 - Príhovor moderátorom

14:20 - 14:40 - Aké výzvy prináša stabilizácia biologickej zložky ZKO? Ako sa s nimi vysporiadať? (Marián Kobolka)

14:40 - 15:00 - Ako sa pripravujú zberové spoločnosti a skládky na zákaz skládkovania neupravených odpadov? (Kamil Potoma)

15:00 - 15:20 - Pohľad obcí a miest na zákaz skládkovania? Počítajú samosprávy so zvýšenými nákladmi na odpady? (Ján Kundľa)

15:20 - 15:40 - Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku (Miroslav Jurkovič)

15:40 - 16:00 - Prestávka s občerstvením

16:00 - 17:00 - Panelová diskusia: Ako správne nastaviť reformu odpadového hospodárstva pre budúcnosť? Nepočkáme ešte so zákazom skládkovania odpadov? (Martin Maslák, Ján Kundľa, Tomáš Schabjuk a Robert Procházka)

28. 9. 2021 (2. deň)

II. blok prednášok: Reforma odpadového hospodárstva pokračuje. Pomôže jej množstvový zber a minimálne donáškové vzdialenosti?

09:00 - 09:05 - Otvorenie 2. dňa konferencie

09:05 - 09:25 -  Plánuje ministerstvo povinný množstvový zber? A ako si to predstavuje s minimálnymi donáškovými vzdialenosťami pre BIO odpady a triedený zber? (Martin Maslák)

09:25 - 09:45 - Môže množstvový zber fungovať aj vo veľkom meste? Čo spôsobia donáškové vzdialenosti? (Daniel Kleman)

09:45 - 10:05 - Spôsob zberu vrátane donáškových vzdialeností a ich vplyv na fungovanie a financovanie triedeného zberu (Roman Vandák)

10:05 - 10:25 - Množstvový zber 21. storočia. Ako pomáha automatizácia samosprávam, zberovým spoločnostiam a občanom? (Marcel Kalman, GX Solutions, a.s., produktový špecialista)

10:25 - 10:45 - Je technicky možné zaviesť množstvový zber odpadov na celom území SR? A je vôbec dobré uvažovať nad povinnosťou tejto služby? (Martin Basila)

10:45 - 11:00 - Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:00 - Panelová diskusia: Ako finančne zabezpečiť zavedenie množstvového zberu a aké výsledky je od toho možné očakávať? (Martin Maslák, Marcel Kalman, Roman Vandák a Tomáš Schabjuk)

12:00 - Obed a ukončenie konferencie

Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk

Vstupenka pre online účasť zahŕňa:

 • Konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Grand Jasná****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izbaDELUX izba
1 osoba/noc2 osoby/noc1 osoba/noc2 osoby/noc
75 €85 €75 €85 €

Rezervácia ubytovania

 • Ubytovanie v termíne od 27. – 28. 9. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód:OHGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871+421 911 119 501

Dôležité upozornenie

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Korona Safe

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Hotel Grand Jasná**** 
031 01 Demänovská Dolina 71
GPS súradnice: 48.970689, 19.580561