Školský zákon 2023

Veľká novela školského zákona je schválená a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2023. V čom nám prijaté zmeny na školský rok 2023/2024 uľahčia a v čom skomplikujú život?
Diskutovať o novele a o najdôležitejších zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame 20. – 21. júna na prestížnu konferenciu od Poradcu podnikateľa.
Čakajú vás unikátne prednášky a stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalších odborníkov. Poskytnú nám návod, ako sa pripraviť na zmeny a riešiť súčasné problémy na školách. Súčasťou budú panelové diskusie, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Podbanské, Grand hotel Permon****
Dátum konania
20. – 21. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť v Grand hoteli Permon**** 20.6. - 21.6.2023 220 € 264 €
Online stream 20.6. - 21.6.2023 140 € 168 €

Školský zákon 2023

Veľká novela školského zákona je schválená a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2023. V čom nám prijaté zmeny na školský rok 2023/2024 uľahčia a v čom skomplikujú život?
Diskutovať o novele a o najdôležitejších zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame 20. – 21. júna na prestížnu konferenciu od Poradcu podnikateľa.
Čakajú vás unikátne prednášky a stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalších odborníkov. Poskytnú nám návod, ako sa pripraviť na zmeny a riešiť súčasné problémy na školách. Súčasťou budú panelové diskusie, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy.

Pre koho je konferencia určená?

Pre zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl, riaditeľov a vedenie škôl, úrady školskej správy, mestá, obce a ďalšie relevantné inštitúcie.

Akcia

Pri zakúpení 1 ks prezenčnej vstupenky získate online prenos až pre 2 osoby ZDARMA.
Pri zakúpení 1ks online prenosu získate ďalší online prenos pre 1 osobu ZDARMA.
Akciové vstupenky vám budú poskytnuté referentkou nášho vzdelávania po úhrade.

6 kľúčových dôvodov, prečo sa zúčastniť konferencie

 • Informácie k reforme školského zákona od 1. 9. 2023
 • Najväčší experti na školskú problematiku
 • Aktuálne problémy súčasného zákona a ich riešenia
 • Panelové diskusie a networking
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • 2-dňový pobytový zážitok v Tatrách
 

Prednášajúci

Mená prednášajúcich odborníkov priebežne dopĺňame.

 • Jana Sládečková, Pracuje ako generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Anna Jurkovičová, Pracuje ako poverená riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Jana Merašická, Pracuje ako riaditeľka odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ján Horecký, Poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Viera Hajdúková, Pracuje ako hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
 • Ján Rusiňák, Pracuje ako externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
 • Jarmila Belešová, Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
 • Ján Sitarčík, Pracuje ako riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
 • Marek Havrila, Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
 • Ivett Pavlis, Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
 • Eva Pupíková, Pracuje ako učiteľka profesijného rozvoja v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže
 • Ingrid Kováčová, Pracuje ako špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
 • Janka Píšová, Pracuje ako vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie odboru podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže

Program

1 . deň - 20. 6. 2023

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie
10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor (Ján Horecký)

1. blok - Čo prinesie novela školského zákona pre školy a školské zariadenia v roku 2023?

10:20 - 10:40 - Kurikulárna reforma (Ján Horecký)
10:40 - 11:10 - Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole (Viera Hajdúková)
11:10 - 11:30 - Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (Viera Hajdúková)
11:30 - 11:50 - Výchova a vzdelávanie v základných školách (Ingrid Kováčová)
11:50 - 12:10 - Výchova a vzdelávanie v stredných školách (Anna Jurkovičová)
12:10 - 12:30 - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na nový vykonávací predpis – Vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch PZ/OZ (Ján Sitarčík)

12:30 - 13:20 - Obedná prestávka

2. blok - Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023

13:20 - 13:55 - Financovanie škôl zo štátneho rozpočtu (Jana Sládečková)
13:55 - 14:25 - Financovanie podporných opatrení pre deti a žiakov so ŠVVP (Jana Sládečková)
14:25 - 14:55 - Financovanie originálnych školských kompetencií (Ingrid Veverková Konečná)
14:55 - 15:25 - Financovanie neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení (Ingrid Veverková Konečná)
15:25 - 15:50 - Prestávka s občerstvením
15:50 - 17:00 - Panelová diskusia
19:30 - Spoločná večera pre prítomných účastníkov

2. deň - 21.6.2023

3. blok - Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

09:00 - 09:05 - Otvorenie 2. dňa konferencie
09:05 - 09:25 - Podpora vnímavosti na školách (Ivett Pavlis)
09:25 - 09:45 - Systém podporných opatrení a redefinícia špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby (Jana Merašická, Ján Rusiňák)
09:45 - 10:05 - Systém poradenstva v kontexte špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby (Jana Merašická, Ján Rusiňák)
10:05 - 10:25 - Spolupráca poradenských zariadení a škôl v nadväznosti na legislatívne zmeny - kompetencie, metodická podpora a usmerňovanie (Marek Havrila)
10:25 - 10:45 - Vzdelávanie detí a žiakov – cudzincov (Janka Píšová)
10:45 - 11:10 - Prestávka s občerstvením

4. blok - Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v kontexte školských reforiem

11:10 - 11:30 - Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na ich individuálne osobitosti PZ/OZ (Eva Pupíková)
11:30 - 11:50 - Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových  stupňov a platových tried (Jarmila Benešová)
11:50 - 12:10 - Zriadenie, úlohy a postavenie školského podporného tímu (Marek Havrila)
12:10 - 12:25 - Prestávka
12:25 - 13:30 - Panelová diskusia
13:30 - Obed a ukončenie konferencie

 

Čo zahŕňa prezenčná účasť

 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Spoločné večerné posedenie pre účastníkov
 

Čo zahŕňa online účasť

 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 

Ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Grand hoteli Permon**** s 20 % zľavou.

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
1 osoba/noc 2 osoby/noc
188 € s DPH 256 € s DPH
 

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenziu (1x raňajky a 1x večera formou bohatého bufetu) 
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky
 

Ako rezervovať ubytovanie?

 

Digitálny záznam

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.147117, 19.909408

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina