Školský zákon 2024

Veľká novela školského zákona je v účinnosti už takmer pol roka. Aké sú jej najväčšie aplikačné problémy? Po roku vás opäť pozývame na konferenciu do Vysokých Tatier, kde nám zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší významní odborníci poskytnú návody, ako riešiť aktuálne rezonujúce problémy na školách. Zaoberať sa budeme dotáciami a financovaním škôl, šikanou, kurikulárnou reformou, vzdelávaním detí so ŠVVP i zamestnávaním pedagógov a odborných zamestnancov.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Vysoké Tatry, Grand hotel Permon****
Dátum konania
4. – 5. júna 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť v Grand hoteli Permon**** 4. – 5. júna 2024 220 € 264 €
+ -
Online stream 4. – 5. júna 2024 140 € 168 €
+ -

Školský zákon 2024

Veľká novela školského zákona je v účinnosti už takmer pol roka. Aké sú jej najväčšie aplikačné problémy? Po roku vás opäť pozývame na konferenciu do Vysokých Tatier, kde nám zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší významní odborníci poskytnú návody, ako riešiť aktuálne rezonujúce problémy na školách. Zaoberať sa budeme dotáciami a financovaním škôl, šikanou, kurikulárnou reformou, vzdelávaním detí so ŠVVP i zamestnávaním pedagógov a odborných zamestnancov.
Veľkým prínosom konferencie budú najmä panelové diskusie, v rámci ktorých si budeme vymieňať skúsenosti, čím sa pokúsime prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho systému na Slovensku.   

 

Pre koho je konferencia určená?

Pre zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl, školské zariadenia, riaditeľov a vedenie škôl, regionálne úrady školskej správy a školské úrady, mestá, obce a ďalšie relevantné inštitúcie.

Viac ako 300 účastníkov

Máme za sebou 1. úspešný ročník s viac ako 300 účastníkmi. Kto prednášal a v akej atmosfére sa PP konferencia niesla?

 

Prednášajúci

 • Ján Sitarčík, Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Ingrid Kováčová, Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
 • Marián Valent, Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici
 • Juliana Perečinská, Riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre okres Sabinov
 • Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
 • Marek Havrila, Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
 • Ján Rusiňák, Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
 • Ivett Pavlis, Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
 • Jarmila Belešová, Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

Program konferencie

1. deň - 4.6.2024

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie
10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor

1. blok - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
2. blok - Financovanie regionálneho školstva v roku 2024

2. deň - 5.6.2024

3. blok - Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
4. blok - Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Ako sa účastníkom páčila konferencia

 • „Konferencia pripravená na profesionálnej úrovni, s výbornými prednášajúcimi. Oceňujem i organizáciu, technické vybavenie. Chválim moderátorku Mišku za odbornosť a milé profesionálne vystupovanie.“
 • „Konečne výborná konferencia. S výbornými hosťami a pani moderátorkou. Oceňujem, že hostia zostali aj na diskusiu. Snáď sa mi v budúcnosti podarí zúčastniť aj prezenčne.“
 • „Robíte to dobre a aktuálne, pokračujte v tom. Veľmi dobrý výber prednášajúcich. Ďakujem.“
 • „Výborná konferencia, ďakujem.“
 • „Ďakujem za poskytnutú možnosť byť súčasťou konferencie na diaľku.“
 • „Veľmi sa mi to páčilo. TOP prednášajúci, vysoká profesionálna úroveň organizácie konferencie.“
 • „Skvele pripravená a zorganizovaná konferencia aj po obsahovej, aj po realizačnej stránke.“
 • „Maximálna spokojnosť a vysoká úroveň konferencie. Ďakujem.“
 

Čo zahŕňa prezenčná účasť

 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****
 

Čo zahŕňa online účasť

 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na 30 dní
 

Ubytovanie

Ako účastník získavate zľavu na ubytovanie v Grand hotel Permon****

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
1 osoba/noc 2 osoby/noc
198€ s DPH 276€ s DPH
 

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenziu (1x raňajky a 1x večera formou bohatého bufetu) 
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky
 

Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 6. 2024 je možné rezervovať vyplnením formulára online na webovej stránke hotela: TU.
 • Názov konferencie uveďte: Školský zákon 2024
 

Čas príchodu a odchodu:

 • Čas check-in je od 15:00 hod.
 • Čas check-out je do 11:00 hod.
 

Digitálny záznam

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.147117, 19.909408

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina