Pracovné právo a personalistika 2024

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania
16. - 17. 04. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Hotel Patria****, Štrbské Pleso 16. – 17. 04. 2024 350 € 420 €
Online prenos 16. – 17. 04. 2024 230 € 276 €

Pracovné právo a personalistika 2024

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.

Pre koho je konferencia určená?

HR oddeleniam, firemným právnikom a advokátskym kanceláriám, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Prednášajúci

 • Jozef Toman, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
 • Marcel Dolobáč, Dolobáč Legal, s.r.o. / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Právnická fakulta | vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Jana Sapáková, AK Eversheds Sutherland | advokátka
 • Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov
 • Monika Viszlay, IEE Sensing Slovakia, s.r.o. | HR Manager
 • Katarína Matulníková, AK Wolf Theiss | vedúca partnerka
 • Jozef Lukajka, AK LUKAJKA & PARTNERS, s. r. o. | riadiaci advokát
 • Viktor Takács, Johnson Controls International | riaditeľ ľudských zdrojov

Program konferencie

1. deň - 16. 4. 2024

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie (Michaela Pastorková)
10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor (Jozef Toman, Marcel Dolobáč)

1. blok - Legislatívny rámec zmien 2024 a aktuálne rozhodnutia súdov

10:20 - 11:15 - Aktuálne informácie z oblasti pracovného práva v roku 2024 (Jozef Toman)

11:15 - 11:35 - Aktuálna rozhodovacia činnosť súdnych autorít (Marcel Dolobáč) ABSTRAKT

11:35 - 11:40 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systémwww.epi.sk

11:40 - 13:00 - Obed

2. blok - Atypické formy pracovnoprávnych vzťahov  – aktuálne otázky pri dojednávaní určitej doby, kratšieho pracovného času, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a sezónnej práce

13:00 - 13:30 - Atypické formy pracovnoprávnych vzťahov - pretrvávajúce a najnovšie výzvy (Jozef Toman)

13:30 - 13:45 - 4-dňový pracovný čas (Katarína Matulníková)

13:45 - 14:00 - Udržateľnosť = stúpajúca tendencia motivácie (Monika Viszlay) ABSTRAKT

14:00 - 14:15 - Zistenia inšpekcie práce – práca z domácnosti, dohody a sezónna práca (Lucia Sabová Danková) ABSTRAKT

14:15 - 15:00 - Panelová diskusia (Jozef Toman, Marcel Dolobáč, Katarína Matulníková, Monika Viszlay, Lucia Sabová Danková)

15:00 - 15:20 - Prestávka s občerstvením

3. blok - Moderné trendy v pracovnom práve – najnovšie výzvy spojené s digitalizáciou úkonov v pracovnom práve, nasadzovaním automatizácie rozhodovania, umelou inteligenciou a prácou na diaľku

15:20 - 15:35 - Moderné trendy v pracovnom práve – pretrvávajúce a najnovšie výzvy (Jozef Toman)

15:35 - 15:50 - AI – umelá inteligencia a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy (Katarína Matulníková)

15:50 - 16:05 - ESG (environment, social, governance) v pracovnom práve – nové povinnosti zamestnávateľov nielen v starostlivosti o zamestnancov (Jana Sapáková) ABSTRAKT

16:05 - 16:20 - Adekvátna a efektívna automatizácia HR procesov (Monika Viszlay) ABSTRAKT

16:20 - 17:00 - Panelová diskusia (Jozef Toman, Lucia Sabová Danková, Katarína Matulníková, Jana Sapáková, Monika Viszlay)

19:30 - Večera

2. deň - 17.4.2024

4. blok - Organizácia pracovného času a odpočinku a ich evidencia

09:00 - 09:05 - Otvorenie 2. dňa konferencie (Michaela Pastorková)

09:05 - 09:40 - Pracovný čas – pretrvávajúce a najnovšie výzvy (Jozef Toman)

09:40 - 10:00 - Telepráca vs. home office a evidencia prac. času pri výkone práce daným spôsobom (Jana Sapáková) ABSTRAKT

10:00 - 10:20 - Obrana zamestnávateľa pri kontrole inšpektorátu práce v oblasti pracovného času a pracovnoprávnych vzťahov (Jozef Lukajka) ABSTRAKT

10:20 - 10:40 - Časté chyby pri evidovaní pracovného času a odpočinku a ich možné riešenia (Viktor Takács) ABSTRAKT

10:40 - 11:00 - Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:00 - Panelová diskusia (Jozef Toman, Lucia Sabová Danková, Jana Sapáková, Jozef Lukajka, Viktor Takács)

12:00 - 12:10 - Ukončenie konferencie – záverečný príhovor a poďakovanie

12:10 - Obed

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope www.zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope www.zakon.sk
 

Ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

izba štandard izba lux
1 osoba/noc 2 osoby/noc 1 osoba/noc 2 osoby/noc
85€ 102€ 104€ 130€
 

Ubytovanie zahŕňa:

V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetu, DPH, vstup do plaveckého bazéna, vstup do wellness centra, papuče a župan na izbách, fitnes, stolný tenis, internet a parkovanie zdarma.

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 16. – 17. 04. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adresu: recepcia@hotelpatria.sk
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu PP24
 • Celý hotel je rezervovaný pre promokód PP24 do 16. 3. 2024. Po tomto dátume bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít.
 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:

Tel: +421 41 70 53 414+421 41 70 53 888

Email: sinska@pp.sksluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:

Lívia Krištofová – event manažérka

Mobil.: +421 918 450 986

Tel.: +421 41 7053 269

Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Úsek Profivzdelávanie

Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 059 85

GPS súradnice: 49.1244726,20.0567271