Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás aj v roku 2020 pozýva na prestížnu EPI konferenciu, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.
V. ročník podujatia sa bude po prvýkrát konať v priestoroch Hotela Tri Studničky****, kde na vás okrem odbornej časti pod vedením tých najlepších odborníkov na Slovensku čaká aj relax alebo wellness v obľúbenej turistickej destinácii Nízkych Tatier.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Demänovská Dolina, Hotel Tri Studničky****
Dátum konania
15. - 16. 10. 2020
Autor
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
Bez DPH S DPH
Demänovská Dolina, Hotel Tri Studničky**** 15. - 16. 10. 2020 240,00 € 288,00 €
+ -

Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás aj v roku 2020 pozýva na prestížnu EPI konferenciu, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.
V. ročník podujatia sa bude po prvýkrát konať v priestoroch Hotela Tri Studničky****, kde na vás okrem odbornej časti pod vedením tých najlepších odborníkov na Slovensku čaká aj relax alebo wellness v obľúbenej turistickej destinácii Nízkych Tatier.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.
Program vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú všetky teoretické vedomosti, ako aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií.

Účasťou na konferencii získate 8 kreditných bodov

Čo vás čaká?

 • rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu
 • networking s účastníkmi a prítomnými odborníkmi
 • podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

Prednášajúci

 • JUDr. Danica Birošová, Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
 • Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
 • JUDr. Jaroslav Macek, Predseda Okresného súdu Žilina
 • JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
 • JUDr. Branislav Pospíšil, Pospíšil & Partners, k.s., advokát

Program konferencie

1. deň (15. 10. 2020)

09:00 – 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 - Otvorenie konferencie

10:10 – 12:00 - Prednáška: Zmeny v insolvenčnom práve v súvislosti s pandémiou (JUDr. Martin Maliar)

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:45 - Prednáška: Plánované zmeny v bankrotovej právnej úpravy, Transpozícia Smernice o reštrukturalizácií a insolvencii (JUDr. Branislav Pospíšil)

14:45 – 15:00 - Prestávka s občerstvením

15:00 – 17:00 - Prednáška: Nová právna úprava zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, Aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry, Chráni dočasná ochrana podnikateľov? (Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.)

19:00 - Spoločná večera

2. deň (16. 10. 2020)

09:00 – 13:00 - Prednáška: Šikanózne návrhy na konkurzy (JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová)

10:45 – 11:00 - Prestávka s občerstvením

13:00 – 14:00 - Obed a ukončenie konferencie

Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

V cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.

Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Tri Studničky****.

Upozorňujeme vás, že kapacita ubytovania je obmedzená, a preto vás prosíme, aby ste si ubytovanie rezervovali čo najskôr.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba LUX izba 
1 osoba / noc2 osoby / noc1 osoba / noc2 osoby / noc
90 €100 €90 €100 €

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 15. – 16. 10. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk

Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokódKRST3

 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871

Doplňujúce informácie:

 • Raňajky sú zahrnuté v cene pobytu.

Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

PartneriMiesto konania konferencie

Hotel Tri Studničky****
031 01, Demänovská Dolina 5
GPS súradnice: 49.029801, 19.572568


UPOZORNENIE!

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovanie osobných údajov.