Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár

Komentár Kontrola v štátnej správe, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.

Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu zákona v každodennom živote.

K dispozícii je i ukážka publikácie.


Cena s DPH
31,35 €
Cena bez DPH
28,50 €
ISBN
978-80-8155-093-5
Rok vydania
2020
Počet strán
152
Väzba
Tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Martin Vojtašovič
+ -

Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár

Komentár Kontrola v štátnej správe, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.

Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu zákona v každodennom živote.

K dispozícii je i ukážka publikácie.


Cieľom tohto komentára je osvetliť správnu aplikáciu zákona o kontrole v štátnej správe na základe praktických skúseností autora z výkonu kontrolnej činnosti, ako aj jeho skúseností z legislatívneho procesu spojeného s prípravou novely zákona.
Popri novelizovanom znení zákona s komentárom sú súčasťou tejto publikácie aj vzory písomností potrebné na prípravu a výkon kontroly. Táto publikácia sa preto môže stať praktickou pomôckou v práci tým, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť profesionálne, ako aj tým, ktorí stoja „na opačnom brehu“ a figurujú v postavení kontrolovaných subjektov alebo ich zamestnancov. Je potrebné však aj povedať, že komentár nemôže odpovedať na všetky otázky, ktoré by v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti mohli vzniknúť. Rieši ale aspoň tie, ktoré boli predmetom doterajších diskusií. Zároveň otvára niektoré otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, ako aj legislatívne návrhy de lege ferenda.

Ukážka