Poznámky individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2021

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, ustanovuje, že informácie uvedené v Poznámkach musia byť užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

Cena s DPH
8,99 €
Cena bez DPH
7,49 €
EAN kód
9788081860997
Rok vydania
2022
Počet strán
24
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Poznámky individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2021

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, ustanovuje, že informácie uvedené v Poznámkach musia byť užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Poznámky majú dve časti, a to textovú časť (neštruktúrovaná forma) a tabuľkovú časť (štruktúrovaná forma so záväzným formátom tabuliek). Termín zostavenia a uloženia Poznámok do registra účtovných závierok je najneskôr do 30. apríla 2022, ak osobitný predpis neustanovuje inak.