Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa (ONLINE verzia)

Online verzia

Online verzia publikácie, ktorej autorom je JUDr. Adam Nociar, MPH, skúsený expert z praxe a odborník špecializujúci sa na problematiku verejného obstarávania. Príručka je prehľadným manuálom k problematike verejného obstarávania, pričom sa nezameriava iba na izolované verejné obstarávanie, ale aj na jeho viaceré determinanty, bez ktorých žiadny verejný obstarávateľ nemôže dosiahnuť skutočnú efektivitu.

Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
Bez DPH S DPH
Online verzia 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/prakticka-prirucka-efektivneho-verejneho-obstaravatela/p-1573036.xhtml">Tlačená publikácia</a>

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa (ONLINE verzia)

Online verzia publikácie, ktorej autorom je JUDr. Adam Nociar, MPH, skúsený expert z praxe a odborník špecializujúci sa na problematiku verejného obstarávania. Príručka je prehľadným manuálom k problematike verejného obstarávania, pričom sa nezameriava iba na izolované verejné obstarávanie, ale aj na jeho viaceré determinanty, bez ktorých žiadny verejný obstarávateľ nemôže dosiahnuť skutočnú efektivitu.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu