• Úvod
  • >>
  • Bezpečnosť v praxi
  • >>
  • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku je interný predpis vypracovaný v súlade s § 52 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov.

Cena s DPH
16,39 €
Cena bez DPH
13,66 €
ISBN
978-80-8186-062-1
EAN kód
9788081860621
Rok vydania
2021
Počet strán
17
Formát
A4 - DOC + PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku je interný predpis vypracovaný v súlade s § 52 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov.
Účelom vypracovania posudku o riziku a prevádzkového poriadku je stanovenie bezpečných pracovných postupov pre činnosti s expozíciou vibráciám, a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.